Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Computerarchitectuur en netwerken

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFONW
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 1 (week 36 t/m 45, d.w.z. 4-9-2017 t/m 10-11-2017; herkansing week 1)
Timeslot:A
Deelnemers:tot nu toe 0 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in MyTimetable
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Lennart Herlaar
werkcollege groep 1        Arne Hillebrand
Remco Vogelzang
groep 2        Jordi Vermeulen
Mathijs Bangma
groep 3        Lennart Herlaar
Bart Wijgers
groep 4        Bas de Kan
Yasmin van Dijk
Inhoud:Computers worden tegenwoordig meestal gebruikt in netwerken waarbij ze moeten samenwerken met andere computers. In een computer bevinden zich meestal ook weer een verzameling programma's die met elkaar moeten samenwerken. Hierdoor wordt het allemaal nogal ingewikkeld. Gelukkig kunnen we de zaak overzichtelijker maken door er een goede structuur in aan te brengen. In dit vak bestuderen we hoe computers opgebouwd zijn en en hoe de software daar gebruik van maakt. Verder leer je ook hoe computernetwerken zoals het Internet in elkaar zitten. We kijken naar de verschillende protocollen en je leert ook berekeningen te maken over bijvoorbeeld de capaciteit van een netwerkverbinding. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan draadloze netwerken, telefoneren over het internet en beveiliging.
Literatuur:Voor dit vak heb je onderstaande literatuur nodig (beide)
 1. Collegedictaat Systeemarchitectuur (te koop bij de balie)
 2. Computer networking, a top-down approach,
  seventh edition, Global edition, ISBN 9781292153599, James F. Kurose & Keith W. Ross, Pearson.

Werkvorm:
 • hoorcollege
 • werkcollege (verplicht)
 • groepsopdracht (verplicht)
 • Toetsvorm:
  • 2 deeltoetsen
  • groepspaper
  • werkcollegeopgaven
  • De eerste deeltoets telt voor 30%, de tweede voor 40%; de groepsopdracht voor 15%. De werkcollegeopgaven tellen samen voor 15%.

  Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
  Beschrijving:

  Op de hoorcolleges wordt de stof van het collegedictaat en het boek behandeld. Op de werkcolleges wordt geoefend met opgaven en daar kun je ook vragen stellen over de stof.

  Verder wordt er gewerkt met werkgroepjes van ca. 5 studenten. De werkgroepjes moeten een paper schrijven over een onderwerp (bijvoorbeeld ADSL).

  Wat ga je o.a. leren in dit vak?

  • globale opbouw van een (micro)processor en computersysteem
  • geheugen hierarchie, caches, en cache problemen
  • I/O hardware en software, interrupts en traps
  • protectiemechanismen in een computersysteem
  • virtueel geheugen, paging en segmentering
  • structuur van een O.S. kernel, drivers, processen, micro- en macrokernels
  • structuur en gebruik van filesystemen
  • processen en threads, scheduling, het creeren en stoppen van processen
  • interproces communicatie via diverse mechanismes: pipes, shared memory, messages, sockets.
  • netwerk structuren en communicatiemiddelen: LAN, WAN, ethernet, broadcast, modems, glasvezels, draadloze netwerken, e.d.
  • protocollen, lagen en hun onderlinge relaties,
  • voorbeelden van problemen en protocollen op een aantal lagen (datalink, netwerk, transport en applicatielaag)
  • toepassingen van netwerken in bedrijven en organisaties.
  • berekeningen van prestaties van netwerken
  • beveiliging van netwerken
  Houd er rekening mee dat dit een behoorlijk technisch vak is. Een belangrijk onderdeel is het begrijpen van protocollen en het kunnen maken van berekeningen in netwerken.
  wijzigen?