Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Usability engineering en user experience

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOUE
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 4 (week 17 t/m 26, d.w.z. 26-4-2021 t/m 2-7-2021; herkansing week 28)
Timeslot:D
Deelnemers:tot nu toe 102 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in MyTimetable
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Imke de Jong
Christof van Nimwegen
werkcollege groep 1        Federica Vinella
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2019/2020
Inhoud:

Slechte ontwerpen en onverwachte problemen in het gebruik van (digitale) systemen vormen in ons dagelijks leven nog steeds een bron van ergernis, en kunnen oorzaak zijn van ernstige fouten. Daarom is het belangrijk gebruikers vanaf het begin te betrekken bij het ontwikkelproces. Daarbij ontstaat steeds meer aandacht voor User eXperience (UX) bij het ontwerpen van systemen, die bijvoorbeeld ook mooi, onderhoudend, en 'fun' in gebruik moeten zijn.

Usability Engineering (UE) en UX biedt een verdieping van onderwerpen die in Ontwerpen van Interactieve Systemen aan de orde zijn geweest, maar richt zich meer specifiek op de behandeling van methodes die beschikbaar zijn om bruikbaarheid en beleving van (digitale) systemen te evalueren en te optimaliseren. UE kenmerkt zich door het op systematische wijze opstellen van criteria waaraan systemen moeten voldoen, door tijdens het ontwikkelproces daarmee rekening te houden en door te evalueren of aan deze criteria ook wordt voldaan.

Er staan de usability engineer verschillende methodes ter beschikking. De belangrijkste methodes, zoals taakanalyse, requirementsanalyse, heuristische evaluatie, hardop denken, cognitive walkthrough en usability testing komen in deze module aan de orde. Ook wordt empirisch onderzoek besproken naar de betrouwbaarheid en validiteit van de methoden, worden verschillende methoden met elkaar vergeleken, en bespreken we op welk moment welke methode het best ingezet kan worden.

De rode draad van de cursus is gebaseerd op het goed leesbare standaardwerk op dit gebied van Sharp, H., Rogers, Y., & Preece, J. (2019): Interaction design. De inleidingen op deze stof zijn deels al basaal aan bod gekomen in Ontwerpen van Interactieve Systemen. Deze cursus vormt een verdieping.

Let op: Zowel de drie opdrachten als de vier gast-werkcolleges vormen een belangrijk deel van deze cursus en vormen als zodanig ook deel van de stof voor het tentamen.

Literatuur:Kan veranderen!

Werkvorm:De cursus bestaat uit:
  • 6x hoorcollege over de literatuur
  • 3x hoorcollege als intro op de opdrachten
  • 4x gastcollege (verplicht)
  • 1x Q&A hoorcollege
  • 1x Excursie (max. 40 deelnemers)
  • 13x werkcolleges
Voor meer informatie, zie Blackboard
Toetsvorm:

Eén schriftelijk tentamen (40%) en 3 opdrachten (60%).

De weging van de 3 opdrachten onderling is als volgt:

  • 20% Opdracht 1
  • 40% Opdracht 2
  • 40% Opdracht 3

Het gemiddelde cijfer voor de praktische opdrachten en het cijfer voor het schriftelijk tentamen dienen beiden minimaal een 5,5 zijn om een voldoende voor het gehele vak te krijgen.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?