Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Scheduling and timetabling

Website:website containing additional information
Course code:INFOSTT
Credits:7.5 ECTS
Period:period 1 (week 36 through 45, i.e., 3-9-2020 through 6-11-2020; retake week 1)
Timeslot:B
Participants:up till now 34 subscriptions
Schedule:Official schedule representation can be found in MyTimetable
Teachers:
formgrouptimeweekroomteacher
lecture          Han Hoogeveen
Contents:

Required foreknowlegde: Experience in writing computer programs is not necessary: you do not have to write a computer program to pass this course. It is not mandatory to have followed the course Algorithms for Decision Support, but INFOMADS certainly has added value.

Bij het vak scheduling en timetabling wordt aandacht besteed aan het oplossen van vraagstukken als: `Op welk tijdstip ga je een bepaalde actie ondernemen?', of `Wie laat je een bepaalde opdracht uitvoeren op een gegeven tijdstip?' De eerste vraag is een typisch voorbeeld van een schedulingprobleem; de tweede staat centraal in roosterproblemen. Bij het college worden technieken uit de combinatorische optimalisering behandeld die kunnen worden gebruikt om dergelijke problemen op te lossen, eventueel in combinatie met algoritmen gebaseerd op locaal zoeken. Zoals de titel al aangeeft zijn er twee grote onderdelen: Timetabling en Scheduling. Bij het eerste onderdeel wordt er gekeken naar praktische problemen. Zo komen onder andere aan bod: het bepalen van de vertrektijden van de treinen bij de NS, het plannen van bussen en buschauffeurs in Rotterdam, en het maken van schoolroosters. Er wordt begonnen met een belangrijk onderdeel: uitzoeken wat nu eigenlijk het probleem is waar men mee zit. Bij het tweede deel wordt een inleiding gegeven in de theorie van scheduling. De studenten mogen hierbij ook zelf problemen aandragen! Er wordt verondersteld dat men in ieder geval de vakken `Algoritmiek' of `Discrete Wiskunde' en `Optimalisering' heeft gevolgd. Indien nodig kan een gebrek aan voorkennis ter plaatse worden weggewerkt.

English translation of the above:
In this course we consider problems like `at what time should we carry out a certain action' or `who is supposed to do this task at the given time'? The first question is a typical example of a scheduling problem, whereas the second is the main question in rostering. In this course we present techniques from combinatorial optimization that can be used to solve problems like this; if no good techniques are available, then we resort to local search. The course consists of two major subjects: Timetabling and Scheduling (which are treated in this order). In the first part, we discuss problems that occur in practice, like determining the optimal time-table for the Dutch Railways, the planning of buses and drivers in Rotterdam, and the construction of a timetable for school. We start with `how to model a problem', which here refers to finding out what the right objective, constraints, and assumptions should be. In the second part we give an introduction into scheduling. We expect a basic knowledge of algorithms and optimization, but small deficiencies are removed on the spot. If you have any topics that you want to be discussed in this course, then make a request.

Literature:Handouts.
Course form:Lectures (in English, unless everybody speaks and understands Dutch). If necessary, I will repeat some basic knowledge during class.

The link to the team INFOSTT 2021 can be found here.

Exam form:Er is een mondeling tentaman dat voor 50% meetelt in het eindcijfer; hierop moet je minstens een 5 halen. Verder wordt er een aantal kleine opdrachten uitgedeeld die je moet uitwerken en inleveren; het gemiddelde eindcijfer daarvan telt voor een kwart mee. Tot slot moet iedere deelnemer een artikel presenteren; het cijfer daarvan telt eveneens voor een kwart mee.

There will be an oral exam, which counts for 50%; on this you must at least 5.0 to pass. Furthermore, there are take-home exercises, which count for 25%. Finally, each student has to present a paper, which counts for 25% as well.

Minimum effort to qualify for 2nd chance exam:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Description:Learning Goals:
  • Knowledge of important planning algorithms
  • Knowledge of important scheduling algorithms
  • Ability to model problems occurring in practice
  • Ability to solve problems occurring in practice
  • Ability to find and present literature on planning and scheduling problems
wijzigen?