Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Informatica softwareproject

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOSP
Studiepunten:15 ECTS
Periode:periode 12 (week 36 t/m 5, d.w.z. 3-9-2020 t/m 5-2-2021; herkansing week 16)
Timeslot:CD
Deelnemers:tot nu toe 32 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in MyTimetable
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
begeleiding groep 1        Nico Brand
groep 2        Heysem Kaya
groep 3        Peter van Kranenburg
groep 4        Ron Vanderfeesten
college          Wishnu Prasetya
Johan van Rooij
Raja Lala
Gerard Wagenaar
coordinatie          Raja Lala
Gerard Wagenaar
werkcollege          Steven Heinen
Periode:periode 34 (week 6 t/m 26, d.w.z. 8-2-2021 t/m 2-7-2021; herkansing week 28)
Timeslot:?
Deelnemers:tot nu toe 88 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in MyTimetable
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
begeleiding groep 1        Anna-Lena Lamprecht
groep 2        Vedran Kasalica
groep 3        Shihan Wang
groep 4        Michael Behrisch
groep 5        Hieke Keuning
groep 6        Gizem Sogancioglu
groep 7        Ioannis Velegrakis
groep 8        Erik Jan van Leeuwen
college          Wishnu Prasetya
Johan van Rooij
Raja Lala
Gerard Wagenaar
coordinatie          Raja Lala
Gerard Wagenaar
Inhoud:

Organisatie

De werving, samenstelling en voorbereiding van de projecten en de onderwijsorganisatie van Softwareproject wordt gedaan door het Projectbureau onder leiding van Raja Lala, Gerard Wagenaar, en Kimberley Lenting.

Aanmelding

 • Dit vak heeft de plaats van de eindscriptie bachelor en doe je bij voorkeur in het laatste half jaar.
 • Er zijn speciale ingangseisen. Je hebt:
  • minimaal 120 ECs behaald op het moment van inschrijven.
  • alle verplichte vakken (met uitzondering van Onderzoeksmethoden, INFOB3OMI) behaald.
 • Naast INFOSP, mag er per periode slechts één vak (7,5ECTS) per periode gevolgd worden.
 • als je niet aan bovenstaande eisen voldoet, maar wel mee wilt doen, kan dat in sommige gevallen na een positief advies van de studieadviseur.
 • Vanwege de vroegtijdige planning van projecten benadert het Projectbureau potentiele studenten ongeveer een halfjaar voor de start van het vak. Je kunt je dan bij het Projectbureau aanmelden.
 • Van degenen die zich inschrijven verwachten we ook daadwerkelijk deelname. Je kunt je dus niet "voor de zekerheid" inschrijven, en dan toch maar niet meedoen. Dit heeft gevolgen voor de volgende keer dat je mee wilt doen:
  • Het kan zijn dat je de eerstvolgende keer ook niet mee mag doen. Dit betekent dus een jaar uitstel.
  • We houden geen rekening meer met je voorkeur.

  Er zijn veel meer inschrijvingen voor periode 3/4 dan voor periode 1/2 (in 2020-2021 resp. 8 en 4 groepen). Daardoor is het voor ons veel moeilijker om goede faciliteiten te bieden in periode 3/4 dan in 1/2. Zo worden nu in 1/2 alleen de beste werkkamers gebruikt en zijn er meer computers. Ook is het moeilijker om uitzonderingen te maken op de ingangseisen in het 2de semester. Daarom hierbij de oproep om niet in te schrijven voor periode 3/4 als periode 1/2 ook zou passen. Mochten er onverhoopt capaciteitsproblemen onstaan dan geven we voorrang aan studenten met de meeste studiepunten en uiteraard aan mensen die dicht bij het einde van hun bachelor zijn.

  De eerste week bevat 3 of 4 verpichte bijeenkomsten en is erg belangrijk. We verwachten daarom ook dat je aanwezig kunt zijn in de eerste week. Wij maken slechts in bijzondere gevallen een uitzondering voor afwezigheid in de eerste week.

  Wat ga je doen?

  In het softwareproject wordt door een team van studenten een systeem ontwikkeld voor een (praktisch) uitdaging van een opdrachtgever. Het softwareproject leert studenten hoe theoretische kennis kan worden vertaald in een daadwerkelijke oplossing, welke problemen er kunnen optreden bij het in teamverband ontwikkelen van software, en hoe deze problemen aangepakt kunnen worden. De leerdoelen van het project zijn als volgt:

  1. Samenwerken in een team
  2. Het omgaan met klant contact
  3. Het omzetten van wensen van de klant in een werkend prototype
  4. Het ontwikkelen van een groter (dan in andere vakken) software systeem
  5. Het plannen van een langdurig project met meerdere mensen in het team met behulp van SCRUM.
  6. Het op de juiste momenten de goede producten opleveren (planning, ontwerp, programmatuur, etc.)
  7. Gestructureerd rapporteren over projectvoortgang
  8. Presenteren van tussen- en eindresultaten
 • Literatuur:Geen
  Werkvorm:
  • Per groep worden in overleg vaste vergaderuren per ingeroosterd, voor twee-wekelijkse vergaderingen in aanwezigheid van de docent. Aanwezigheid bij de vergaderingen is verplicht.
  • Elke groep krijgt een werkruimte. Het projectwerk moet grotendeels in deze ruimte worden uitgevoerd.
  • Er is een verplichte hoorcollegereeks onderdeel van het vak.
  • Verder is elke student verplicht een logboek bij te houden dat voor de begeleider en de andere teamleden toegankelijk is teneinde de overige verrichte inspanningen te documenteren.
  • Gedurende het project zal de begeleider met elke deelnemer enige malen een functioneringsgesprek voeren.
  • In de loop van het project worden door de groepen presentaties verzorgd.
  • De groep verzorgt promotiemateriaal van het project door middel van een filmpje.
  Toetsvorm:De beoordeling vindt plaats op grond van:
  • Alle deliverables. Onvoldoende kwaliteit van deliverables kan aanleiding zijn voor aanvullende toetsing voor het hele team.
  • Het eindproduct
  • De bijdrage aan de concrete af te leveren producten.
  • De zichtbare constructieve bijdrage aan de voortgang van het project.
  • De houding bij en bijdrage aan de vergaderingen.
  • De resultaten van de code review door de student-assistent.
  • De evaluatie door de opdrachtgever.
  • Het logboek

  Je krijgt een individueel cijfer

  Bij het bepalen van het cijfer worden 5 beoordelingscriteria gebruikt: project resultaat, rapportage en PR, werkproces, samenwerking en communicatie, en techniek. Je krijgt een deelcijfer voor ieder criterium. Het eindcijfer wordt bepaald uit de deelcijfers.

  Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:15 ECTS = 420 uur. Een tijdsbesteding van minder dan 380 uur leidt altijd tot aanvullende werkzaamheden (AANV). Om aan de aanvullende te mogen doen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
  Beschrijving:Project in groepen van ongeveer 10. Ieder team dient zichzelf grotendeels te organiseren onder begeleiding van een docent die daarbij behulpzaam is. Om de realiteitswaarde van het project te vergroten wordt een grote mate van zelfwerkzaamheid van de teams geeist. Men moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat:
  • er een projectorganisatie opgezet wordt met een verdeling taken en verantwoordelijkheden
  • er wordt overlegd en afgestemd met de opdrachtgever (probleemafbakening, goedkeuring oplossing, etc.)
  • op de juiste momenten de goede producten worden opgeleverd (planning, ontwerp, programmatuur, etc.)
  • er presentaties worden verzorgd over tussenresultaten en promtiemateriaal wordt ontwikkeld.
  wijzigen?