Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Onderzoeksproject 3e jaar

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOOZP
Studiepunten:15 ECTS
Periode:Kan in elke periode op individuele basis
Timeslot:-
Deelnemers:tot nu toe 155 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in MyTimetable
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
coordinatie          Imke de Jong
Inhoud:

Het onderzoeksproject (OZP) is verplichte afsluitende onderdeel van de bacheloropleiding Informatiekunde. Het onderzoeksproject geeft je de gelegenheid de kennis en vaardigheden die je de voorafgaande jaren hebt opgedaan, toe te passen. Academisch denk- en werkniveau komen tot uitdrukking in de methode van onderzoek en een kritische reflectie op het eigen werk. Een onderzoeksproject vindt plaats bij een onderzoeksorganisatie (intern bij het Departement Informatica of extern bij een andere universiteit of onderzoeksinstituut), of in de vorm van een stage bij een andersoortige organisatie (extern). In alle gevallen is bij het project een duidelijke onderzoekscomponent aanwezig.

Het doel kan als volgt worden geformuleerd:

 • Ervaring opdoen met het zelfstandig uitvoeren van een onderzoek.
 • Schriftelijk en mondeling rapporteren over eigen onderzoek.
 • Kennis en vaardigheden die in de studie zijn opgedaan verdiepen of verbreden.
 • Orientatie op een mogelijke/toekomstige beroepspraktijk.

Het onderzoeksproject mag alleen gestart worden indien aan de volgende voorwaarden voldaan is:

 • Vak INFOWO behaald
 • Minimaal 120 studiepunten behaald

  Meer informatie over het OZP wordt jaarlijks gegeven op de informatiebijeenkomst in april / mei. In mei / juni van elk jaar wordt daarnaast uitgevraagd welke studenten het komende jaar met het OZP willen starten. Neem voor meer informatie contact op met de coördinator via ozp-inku@uu.nl.

 • Literatuur:Geen.
  Werkvorm:Zelfstandig onderzoek opzetten en uitvoeren (onder begeleiding). Presenteren. Scriptie schrijven.
  Toetsvorm:Beoordeling van proces, scriptie en presentatie. Zie het beoordelingsformulier op Blackboard.
  Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
  Beschrijving:Zie website met extra informatie. Voor 2020/2021: https://uu.blackboard.com/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_128916_1&content_id=_3494178_1
  wijzigen?