Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Computerarchitectuur en netwerken

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFONW
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 1 (week 36 t/m 45, d.w.z. 3-9-2020 t/m 6-11-2020; herkansing week 1)
Timeslot:A
Deelnemers:tot nu toe 341 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in MyTimetable
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Lennart Herlaar
Christian Kehl
innovatie          Christian Kehl
Lennart Herlaar
werkcollege groep 1        Jelle Oostveen
groep 2        David van Balen
Wilco Verhoef
groep 3        Laurens Stoop
Manouk Sirag
groep 4        Maik Vink
groep 7        Daan van Dongen
groep 8        Pepijn Thijssens
groep 9        Lourens Verhage
groep 11        Aran Vakili
groep 12        Aron van Hof
Inhoud:Computers worden tegenwoordig meestal gebruikt in netwerken waarbij ze moeten samenwerken met andere computers. In een computer bevindt zich meestal ook weer een verzameling programma's die met elkaar moeten samenwerken. Hierdoor wordt het allemaal al snel vrij ingewikkeld. Gelukkig kunnen we de zaak overzichtelijker maken door er een goede structuur in aan te brengen. In dit vak bestuderen we hoe computers opgebouwd zijn en en hoe de software daar gebruik van maakt. Verder leer je ook hoe computernetwerken zoals het Internet in elkaar zitten. We kijken naar de verschillende protocollen en je leert ook berekeningen te maken over bijvoorbeeld de capaciteit van een netwerkverbinding. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan draadloze netwerken en beveiliging.
Literatuur:

Voor het eerste deel van het vak over Computerarchitectuur wordt de volgende literatuur gebruikt:

 • Computer architecture, ISBN 9781848214293, G. Blanchet & B. Dupouy, Wiley.

Dit boek is als eBook gratis beschikbaar voor studenten via de universiteitbibliotheek.

 • Operating systems study guide van de cursus Operating Systems van de Kansas State Polytechnical University.

Dit materiaal is publiekelijk beschikbaar via de Kansas State Polytechnical University website.

Naast deze materialen wordt vanuit de hoorcolleges waar relevant naar aanvullende online materialen verwezen.

Voor het tweede deel van het vak over Netwerken wordt de volgende literatuur gebruikt:

 • Computer networking, a top-down approach, seventh edition, Global edition, ISBN 9781292153599, James F. Kurose & Keith W. Ross, Pearson.

  Een eBook versie wordt afgeraden, aangezien de toetsing van dit materiaal open boek is en daarbij alleen een fysiek exemplaar geraadpleegd kan worden.

Werkvorm:
 • hoorcollege
 • werkcollege (verplicht) in de vorm van deelname aan de mini-toetsen
 • groepsopdracht (verplicht)
Toetsvorm:
 • 2 deeltoetsen
 • groepspaper
 • mini-toetsen over de werkcollegeopgaven
 • De eerste deeltoets telt voor 30%, de tweede voor 40%; de groepsopdracht voor 15%. De mini-toetsen tellen samen voor 15%.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:

Op de hoorcolleges wordt de stof uit de boeken behandeld. Op de werkcolleges (bestaande uit on-line Q&A-sessies en een on-campus nabespreking) wordt geoefend met opgaven en daar kun je ook vragen stellen over de stof.

Verder wordt er gewerkt met werkgroepjes van 5 studenten. De werkgroepjes moeten een paper schrijven over een onderwerp dat relevant is voor het vak.

Wat ga je o.a. leren in dit vak?

 • globale opbouw van een (micro)processor en computersysteem
 • geheugen hierarchie, caches, en cache problemen
 • I/O hardware en software, interrupts en traps
 • protectiemechanismen in een computersysteem
 • virtueel geheugen, paging en segmentering
 • structuur van een O.S. kernel, drivers, processen, micro- en macrokernels
 • structuur en gebruik van filesystemen
 • processen en threads, scheduling, het creeren en stoppen van processen
 • interproces communicatie via diverse mechanismes: pipes, shared memory, messages, sockets.
 • netwerk structuren en communicatiemiddelen: LAN, WAN, ethernet, broadcast, modems, glasvezels, draadloze netwerken, e.d.
 • protocollen, lagen en hun onderlinge relaties,
 • voorbeelden van problemen en protocollen op een aantal lagen (datalink, netwerk, transport en applicatielaag)
 • toepassingen van netwerken in bedrijven en organisaties.
 • berekeningen van prestaties van netwerken
 • beveiliging van netwerken
Houd er rekening mee dat dit een behoorlijk technisch vak is. Een belangrijk onderdeel is het begrijpen van protocollen en het kunnen maken van berekeningen in netwerken.
wijzigen?