Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Databases

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFODB
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 3 (week 6 t/m 15, d.w.z. 8-2-2021 t/m 16-4-2021; herkansing week 27)
Timeslot:B
Deelnemers:tot nu toe 249 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in MyTimetable
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Hans Philippi
werkcollege groep 1        Hieke Keuning
groep 2        Hakim Qahtan
Inhoud:Bedrijfsprocessen draaien vooral om informatie-verwerking. Deze informatie moet worden bijgehouden, daar zijn database management systemen voor. De verschillen met eenvoudige file-systemen zijn legio. Zo zijn er "query-talen" om makkelijk informatie terug te vinden, "transactie-systemen" om te zorgen dat veel gebruikers tegelijk de informatie kunnen raadplegen en veranderen, en schema-informatie om te weten wat de data eigenlijk betekent.
In dit vak wordt de basis van relationele databases behandeld, waarbij de nadruk op ontwerpen en vraagtalen ligt. We kijken ook in het binnenste van een DBMS om inzicht te krijgen in transaction processing en query processing. In een gastcollege zal een verband worden gelegd met ontwikkelingen zoals datamining.

LET OP: de docent heeft niets te maken met administratieve zaken zoals inschrijving. Richt je tot de student desk.

LET OP: Dit vak is NIET geschikt voor de minor "Organisatie en informatie voor HBO-studenten".

LET OP: je mag dit vak niet voor je bachelor opvoeren in combinatie met de cursus "Datamodelleren".
Literatuur: Database Systems: The Complete Book , International Version, 2/E
Garcia-Molina, Ullman & Widom
ISBN-13: 9780131354289
Werkvorm:interactief hoorcollege, kennisclips, interactief werkcollege, online oefeningen en practicum.
Toetsvorm:Op de website van het vak worden de toetsingsregels voor dit jaar beschreven.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?