Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Intelligente systemen

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB3IS
Studiepunten:7.5 ECTS
Historie:Dit vak is de opvolger van Inleiding intelligente systemen (INFOIIS). Je kunt maar een van beide vakken voor je examen opvoeren
Periode:periode 3 (week 6 t/m 15, d.w.z. 8-2-2021 t/m 16-4-2021; herkansing week 27)
Timeslot:B
Deelnemers:tot nu toe 228 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in MyTimetable
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Tomas Klos
innovatie          Tomas Klos
werkcollege groep 1        Onuralp Ulusoy
groep 2        Tomas Klos
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2019/2020
Inhoud:Leerdoelen: 1. Het kunnen herkennen en toepassen van het agent-paradigma voor machine-intelligentie, en het kunnen programmeren (in Prolog) van onderdelen uit de agent-deliberatie-cyclus. 2. Het kunnen gebruiken van eerste-orde logica voor het representeren van en redeneren over kennis. 3. Het kunnen hanteren van concepten op het raakvlak van logisch modelleren, specificeren en programmeren van intelligente agenten.
Literatuur:Kan veranderen!
(1) 'Artificial Intelligence, A modern Approach' (derde editie), S. Russell en P. Norvig, Prentice Hall, 2015. (2) 'Learn Prolog Now!', Patrick Blackburn, Johan Bos en Kristina Striegnitz, beschikbaar op http://lpn.swi-prolog.org/lpnpage.php?pageid=top
Werkvorm:Twee keer per week een hoorcollege en een werkcollege of practicum.
Toetsvorm:De cijferregeling staat beschreven in de studiehandleiding.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:Het vak Intelligente Systemen gaat over automatisch redeneren. We analyseren dit probleem, en mogelijke oplossingen, in de context van het Intelligent Agent-paradigma. Intelligente agenten zijn systemen met eigenschappen als doelgericht, autonoom, en lerend. De benadering hiervan binnen het vak Intelligente Systemen staat vooral in de logische traditie binnen de AI. We zullen vooral kijken naar de manier waarop we logische eerste-orde talen, die het onderwerp van de predicatenlogica zijn, kunnen gebruiken voor het representeren van en redeneren over kennis.
wijzigen?