Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Gamification en Applied games

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB3APGA
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 1 (week 36 t/m 45, d.w.z. 3-9-2020 t/m 6-11-2020; herkansing week 1)
Timeslot:D
Deelnemers:tot nu toe 70 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in MyTimetable
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Sander Bakkes
Joske Houtkamp
werkcollege          Floris Wijbrands
groep 1        Sander Bakkes
Inhoud:Applied games zijn games die een ander primair doel hebben dan entertainment. Het voornaamste doel kan bijvoorbeeld educatie zijn, training, het vergroten van bewustwording en begrip, of attitude- en gedragsverandering. Applied games en gamificatie (het gebruik van game-technieken om bijvoorbeeld mensen te motiveren, gedrag te beïnvloeden of problemen op te lossen) zijn inmiddels veelvuldig gebruikt op (onder andere) het gebied van gezondheid, veiligheid en defensie, onderwijs, social media, marketing en communicatie. Ook voor wetenschappelijk onderzoek zijn games en gamificatie interessante onderwerpen, omdat ze onder andere inzicht geven in menselijk gedrag, gedragsverandering en leerprocessen; en de effecten van emoties en factoren zoals motivatie en betrokkenheid op de effectiviteit van games. In deze cursus gaan we in op verschillende facetten van games en gamificatie en maken daarbij gebruik van de gebruikelijke werkvormen zoals hoor- en werkcolleges, maar zullen ook games spelen en gamificatie toepassen.

De cursusdoelen zijn:
• het kunnen definiëren en evalueren van doelstellingen van serious games en het evalueren van effecten van games en gamificatie op mensen, organisaties en de maatschappij;
• kennis en begrip hebben van
- de mogelijke toepassing van games en gamificatie in verschillende domeinen zoals gezondheid, veiligheid, training en educatie;
- de basisprincipes van leren en training (e.g., geheugen); van attitude- en gedragsverandering, motivatie, overtuiging; en van principes van engagement.
- individuele verschillen tussen spelers en game elementen (o.a. gameplay, roles, game mechanics, dynamics, aesthetics, technology);
- de toepassing van verschillende technologieën in applied games (VR/AR, location based, simulaties, etc).

Na de cursus is de student in staat game elementen te selecteren en te evalueren om een game effectief te maken voor zijn doel en een proces, product of dienst te gamificeren.
De student kan kritisch games (of game-ontwerpen) analyseren en evalueren op effectiviteit.
Let op: dit is een niveau 3-vak, en vormt de afsluitende cursus in de Informatiekunde bachelor track Interactie & games. Hoewel we geen strikte ingangseisen hanteren verwachten we dat de deelnemers kennis hebben van human computer interaction, zoals aan de orde komt in vakken als Ontwerp Interactieve Systemen, Cognitie & Emotie, en Usability & User Experience.
Literatuur:Voor het vak Applied Games van komend jaar gaan we een selectie behandelen uit:

• Karl M. Kapp, The Gamification of Learning and Instruction (2012)
• Lindsay D Grace, Doing things with games : social impact through play (2020)
• Wetenschappelijke artikelen

De twee boeken zijn allebei beschikbaar als GRATIS eBook via de UU Bibliotheek -- en hoeven dus niet verplicht aangeschaft te worden.
Voor mensen die graag een fysiek boek hebben zijn deze o.a. beschikbaar via de boekverkoop van Sticky (https://svsticky.nl/boeken).

Werkvorm:Colleges met interactieve elementen. Om het vak met goed gevolg af te kunnen sluiten is aanwezigheid gedurende de colleges zeer aan te raden.
Toetsvorm:Opdrachten en tentamen. Om het vak met goed gevolg af te ronden moet zowel het cijfer voor de opdrachten als het cijfer voor het tentamen tenminste 5.5 zijn.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?