Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Procesmodelleren

Vakcode:INFOB1PROM
Studiepunten:7.5 ECTS
Historie:Dit vak is de opvolger van Informatiesystemen (INFOB1ISY). Je kunt maar een van beide vakken voor je examen opvoeren
Periode:periode 4 (week 17 t/m 26, d.w.z. 26-4-2021 t/m 2-7-2021; herkansing week 28)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 173 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in MyTimetable
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Jan Martijn van der Werf
werkcollege groep 1        Ron Vanderfeesten
groep 2        Vinicius Stein Dani
Inhoud:

Informatiesystemen zijn niet weg te denken uit onze maatschappij: ze dienen de mens in haar behoefte naar informatie. Een belangrijk onderdeel van informatie is de stroom van informatie: op verschillende momenten is op verschillende plaatsen verschillende informatie nodig. Deze stromen zijn vaak complex en daardoor erg foutgevoelig. In deze cursus gaan we aan de slag met het modelleren van deze stromen, en ga je aan de slag met formele technieken om deze systemen te ontwerpen en te analyseren.

Leerdoelen

Je leert in deze cursus:

 • Het identificeren van processen en informatiestromen;
 • Het systematisch modelleren van processen met behulp van Petrinetten en BPMN;
 • Het kritisch beoordelen van modellen en het overzien van de consequenties van modelleerbeslissingen op informatiesystemen;
 • Het schrijven van precieze en bondige requirements, en deze kunnen omzetten in een technische specificatie met behulp van formele technieken;
 • Het analyseren van processen op correctheid met behulp van formele technieken;
 • Het gebruik van business process management systemen om bedrijfsprocessen in een organisatie te implementeren.

Dit vak is de opvolger van INFOB1ISY Informatiesystemen. Je kunt maar één van beide vakken voor je examen opvoeren.

Literatuur:
 • Wil van der Aalst and Christian Stahl (2011), "Modeling Business Processes - A Petri Net-oriented approach". ISBN: 9780262015387. MIT Press.
 • Marlon Dumas, Marcello La Rosa, Jan Mendling, and Hajo A. Reijers (2018), "Fundamentals of Business Process Management". Springer-Verlag, Berlin. ISBN: 978-3-662-56508-7. (Dit boek hoef je niet apart aan te schaffen: een digitale kopie is te lezen via de Universiteitsbibliotheek.
 • Jan Martijn van der Werf (2021), "Syllabus Information Systems" (dit dictaat zal via Blackboard beschikbaar worden gesteld)
Werkvorm:

De cursus bestaat uit 3 hoorcolleges per week waarin de verschillende technieken behandeld en uitgelegd worden. Voor veel van de technieken geldt: oefening baart kunst. Daarom zijn er wekelijks twee werkcolleges:

 • Modelleersessie: hierin ga je in twee- of drietallen aan de slag om een gegeven probleem systematisch uit te werken: uit welke onderdelen bestaat het probleem, en hoe kun je deze onderdelen afzonderlijk oplossen, om vervolgens deze deeloplossingen te combineren in een oplossing voor het gegeven probleem
 • Practicum: in dit werkcollege ga je aan de slag om de technieken die in de colleges behandeld zijn verder onder de knie te krijgen.
Toetsvorm:

De toetsing van de cursus bestaat uit de volgende onderdelen

 • deeltoets A (10%) in week 4;
 • deeltoets B (50%) in week 10;
 • opdracht (40%), waarvan deel 1 in tweetallen, en deel 2 individueel. Beide delen tellen even zwaar.

waarbij de volgende voorwaarden gelden:

 • Het gewogen gemiddelde van deeltentamens A en B is minimaal een 5,5;
 • De opdracht is minimaal een 5,5;
 • Je hebt aan de inspanningsverplichting voldaan
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:

Inspanningsverplichting:

 • Actieve bijdrage geleverd in de modelleersessies;
 • Meegedaan aan de opdracht;
 • Minimaal één van de twee deeltoetsen gemaakt;
 • Alle wekelijkse minitoetsen zijn afgesloten met een voldoende (per week minimaal 25 van de 30 punten).

Als je aan de inspanningsverplichting hebt voldaan, dan mag je, in geval van een onvoldoende beoordeling, de cursus repareren.

Heb je een onvoldoende voor de opdracht, dan mag je deze repareren tot maximaal een 5,5 middels een vervangende opdracht. Heb je een onvoldoende gewogen toetscijfer, dan mag je meedoen aan de aanvullende toets. Deze gaat over de gehele stof van de cursus, en vervangt het toetscijfer.

Zowel meedoen aan de aanvullende toets, alsmede de opdracht repararen is niet toegestaan.

wijzigen?