Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Informatica introductieproject

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB1PICA
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 2 (week 46 t/m 5, d.w.z. 14-11-2016 t/m 3-2-2017; herkansing week 16)
Timeslot:A
Deelnemers:tot nu toe 0 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in MyTimetable
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
coordinatie          Paul Bergervoet
werkcollege groep 1        Nico Naus
groep 2        Jan Dirk Fijnheer
groep 3        Debabrata Panja
groep 4        Dirk Thierens
groep 5        Sergey Sosnovsky
Inhoud:

Het introductieproject Informatica is specifiek bedoeld voor eerstejaars studenten die het bachelor programma Informatica volgen.

Tijdens dit project wordt er een informatica gerelateerd product ontwikkeld in een team van ongeveer 6 studenten. Van deelnemers wordt verwacht dat ze het vak Imperatief programmeren hebben gevolgd en kunnen programmeren in C#.

Het project is gericht op eerstejaars studenten, aan het begin van hun opleiding, en bereidt hen voor op de vakken die nog zullen volgen. Het project is daarom niet geschikt als keuzevak voor externe studenten, of voor ouderejaars studenten. Wil je als ouderejaars desondanks meedoen aan het project, dan moet je voor aanvang door middel van zelfstudie je kennis van o.a. C# op het vereiste niveau brengen.


BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR OUDEREJAARS EN EXTERNE STUDENTEN DIE VAN PLAN ZIJN DEZE CURSUS TE VOLGEN:

 1. Het vak is niet geschikt voor ouderejaars, tenzij je in of na 2010 begonnen bent en het vak nog niet gehaald hebt.
 2. Het vak is niet toegankelijk als keuzevak voor externe studenten.
 3. Als je het vak 'Wiskundige technieken in de informatica' hebt gehaald, dan kan je dat niet samen met het Introductieproject opnemen in je major:

  OER 2010, art 8.1.2:
  Voor studenten die voor 1 september 2010 waren ingeschreven geldt, in afwijking van het in art. 3.5 lid 1 bepaalde, dat Wiskundige technieken in de informatica, dat tot en met het studiejaar 2009/2010 werd aangeboden, mag worden opgenomen in de major in plaats van Introduktieproject informatica of Introduktieproject gametechnologie.

Literatuur:

Er is geen vaste verplichte literatuur.

Werkvorm:

Elke projectgroep bestaat uit ongeveer 6 studenten uit dezelfde tutorgroep. Eventuele ouderejaars studenten worden verdeeld over de verschillende groepen. De belangrijkste werkvorm is zelfwerkzaamheid van het team.

Het team krijgt daarnaast ondersteuning door middel van

 • regelmatige projectbijeenkomsten met de begeleider
 • enkele hoorcolleges
 • consults met studentassistent en eventueel met experts

Het team zal het resultaat tonen bij een afsluitend symposium.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:

Het introductieproject Informatica heeft de volgende doelstellingen:

 • Inzicht bieden in de complexiteit en de breedte van de informatica om zo een kader te creeren waarbinnen je onderdelen uit latere vakken kunt plaatsen, en om interesse voor die vakken verkrijgen.
 • Meer ervaring opdoen in het programmeren in het algemeen.
 • Leren hoe technologie invloed kan hebben op ontwerp en ontwikkeling.
 • De eerste stappen zetten in de ontwikkeling van de voor een informaticus benodigde communicatieve, reflectieve, samenwerkings- en managementvaardigheden door middel van samenwerking in een (klein) team.
 • Een orientatie bieden op de beroepspraktijk.

Het informatica introductieproject heeft de volgende leerdoelen:

 • In het project doe je ervaring op met de basis wetenschappelijke methode van de informatica:
  • je analyseert een information processing probleem
  • je modelleert en ontwerpt een oplossing
  • je realiseert het ontwerp, waarmee getoetst wordt of het ontwerp haalbaar is, door een implementatie, het gebruik van een bestaand pakket, of anderszins
  • je evalueert de resultaten
 • Je kunt projectmatig werken:
  • samenwerken in teamverband
  • plannen van werkzaamheden
  • systematisch/methodisch te werk gaan
  • professionele houding (afspraken nakomen, aan deadlines houden, etc.)
 • Je kunt je werk presenteren
  • in woord
  • in geschrift
  • met behulp van audiovisuele middelen
wijzigen?