Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Logica voor informatica

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB1LI
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 2 (week 46 t/m 5, d.w.z. 9-11-2020 t/m 5-2-2021; herkansing week 16)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 293 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in MyTimetable
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Wouter Swierstra
innovatie groep 1        Wouter Swierstra
werkcollege groep 1        Vedran Kasalica
David de Best
groep 2        Dragan Doder
Jacco Krijnen
Frank Nijmeijer
groep 3        Aran Vakili
groep 4        Wilco Verhoef
groep 6        Stijn Wieland
Inhoud:

Logica wordt veelal gezien als de grondslag voor wetenschap. Het onderzoekt de regels voor de geldige manieren van redeneren. Redeneren is het proces waarmee uit een aantal beweringen, argumenten of feiten conclusies worden getrokken. Logica heeft veel raakvlakken met informatica. Verschillende deelgebieden binnen informatica, zoals databases, software systemen, kunstmatige intelligentie, theoretische informatica, games en simulaties maken gebruik van logica.

Het vak Logica voor Informatica is een introductie tot logica en speciaal ontworpen voor informatica studenten. Het belangrijkste leerdoel van dit vak is het kennismaken met de fundamentele (basis) concepten uit de verzamelingenleer, propositie- en predicatenlogica en de toepassing van logica om de correctheid van computer programma's te bewijzen. In het bijzonder, leren we

  • met verzamelingen te werken en simpele eigenschappen ervan te bewijzen
  • informatie in de talen van de propositie- en predicatenlogica uit te drukken en daarmee te redeneren
  • verschillende technieken en bewijssystemen in propositie- en predicatenlogica te beheersen en ermee te werken.
  • inductie over de natuurlijke getallen en rijkere datastructuren
  • hoe we deze technieken kunnen toepassen om over computer programma's te redeneren met behulp van Hoare logica

Literatuur:

De literatuur bestaat uit het boek "Modelling Computing Systems: Mathematics for Computer Science" van Faron Moller en Georg Struth.

Een digitale versie van dit boek is gratis verkrijgbaar via de bibliotheek van de universiteit.

Daarnaast wordt er voor de laatste paar colleges een kort diktaat beschikbaar gesteld.

Werkvorm:

Het vak wordt verzorgt in de vorm van hoorcolleges (2 keer per week) en werkcolleges (2 keer per week). Studenten krijgen wekelijks opdrachten waarvan sommige op de werkcolleges besproken worden. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de opdrachten voor de werkcolleges gemaakt worden zodat de problemen tijdens de werkcolleges kunnen worden besproken.

Toetsvorm:

Het eindcijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de tussentoets (30%) en eindtoets (70%).

Daarnaast wordt er elke week een (digitale) mini-toets beschikbaar gesteld. Deelname aan deze mini-toetsen is verplicht, maar telt niet mee voor het eindcijfer. Om voor het vak te slagen moet het eindcijfer minstens een 5.5 zijn en moeten minsten zes van de zeven minitoetsen afgelegd worden.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:--
wijzigen?