Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Informatiesystemen

Website:website met extra informatie
Onderwijs:Het vak INFOB1ISY wordt in 2020/2021 niet aangeboden.
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2019/2020
Inhoud:

Informatiesystemen zijn niet weg te denken uit onze maatschappij: ze dienen de mens in haar behoefte naar informatie. Een belangrijk onderdeel van informatie is de stroom van informatie: op het juiste moment is op de juiste plaats de juiste informatie nodig. Een informatiesysteem helpt hierin.

In dit vak gaan we in op hoe we de informatiestromen binnen een organisatie of systeem kunnen modelleren en analyseren.
Je leert in dit vak:

 • Grondslagen van procesgebaseerde informatiesystemen: wat zijn informatiestromen, en hoe representeer je deze?
 • Modelleren en analyseren van processen
 • Toepassen van specificatietechnieken om een informatiesysteem te ontwerpen en uit te voeren

We gebruiken hierbij het boek "Modelling Business Processes - a Petri net-Oriented Approach".

In de opdracht gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een informatiesysteem voor een casusorganisatie. De opdracht bestaat uit twee delen: in het eerste deel ontwerpen en analyseer je in groepen van 2 de processen en data van het informatiesysteem, in het tweede deel bouw je zelf (individueel) een informatiesysteem dat aan de specificaties van deel 1 voldoet.

Literatuur:Kan veranderen!
Werkvorm:Modelleren moet je in de vingers krijgen. Herhaling is nu eenmaal de beste leermeester. Daarom is er naast het hoorcollege uitgebreid tijd om zelf aan de slag te gaan in werkgroepen en met tweetallen aan de grotere practische opdracht.
 • Hoorcolleges: Per week zijn er een aantal hoorcolleges, elk van twee uur, waarin de theorie aan bod zal komen.
 • Werkcolleges: Er zijn twee werkcolleges per week, waarvan de modelleersessies verplicht zijn.
  1. Practicum: practicum business process management systems
  2. Modelleersessie: modelleeropgaven, waarbij we indivudeel of in paren modellen maken van een gegeven probleem, bespreken en valideren.
 • Iedere week is er een online minitoets die je met een voldoende moet afsluiten. Je mag de minitoetsen oneindig vaak herkansen.
Let op, in week 4 is er het eerste deeltentamen. Voor dit vak geldt: oefening baart kunst. Kennen en kunnen zijn twee verschillende dingen. In dit vak toetsen we beide! Zorg dus dat je al vanaf het begin bij blijft met oefenen!
Toetsvorm:Het cijfer van dit vak bestaat uit drie onderdelen: de opdracht (deel 1 in tweetallen, deel 2 individueel) en de twee deeltentamens. Het cijfer wordt volgens de volgende formule bepaald:
0.4 * opdracht + 0.1 * deeltentamen A + 0.5 * deeltentamen B

Waarbij de volgende voorwaarden gelden:

 • Het gewogen gemiddelde van deeltentamen A en B is minimaal een 5,5; en
 • De opdracht is minimaal een 5,5.
 • Je hebt aan de inspanningsverplichting voldaan

Inspanningsverplichting:
 • Bijdrage geleverd in de werkcolleges op dinsdag
 • Meedoen aan de opdracht
 • Minimaal één van de twee deeltentamens gemaakt
 • Alle wekelijkse minitoetsen zijn afgesloten met een voldoende (per week minimaal 25 van de 30 punten)

Regelmatig is er een deadline voor het inleveren van de deelopdrachten. Bij te laat inleveren wordt er een punt in mindering gebracht op het cijfer van de opdracht.

Als je aan de inspanningsverplichting hebt voldaan, dan heb je recht op de aanvullende toets. Met de aanvullende toets kunnen enkel de twee deeltentamens tegelijkertijd herkanst worden. Het cijfer vervangt dan beide deeltentamens. Indien het cijfer voor de opdracht onvoldoende is, kan deze middels een vervangende opdracht gerepareerd worden tot maximaal een 5,5. Zowel meedoen aan de aanvullende toets als de opdracht repareren, is niet toegestaan.

Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?