Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Datamodelleren

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOB1DM
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 1 (week 36 t/m 45, d.w.z. 3-9-2020 t/m 6-11-2020; herkansing week 1)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 172 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in MyTimetable
Docenten:
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Sietse Overbeek
werkcollege groep 1        Vijanti Ramautar
Diede van der Hoorn
Bjorn van der Helm
groep 2        Ron Vanderfeesten
groep 3        Bilge├ža? Aydo?du
Mitchell Klijs
groep 4        Yentl van Dop
Inhoud:De cursus Datamodelleren laat de student kennis maken met het ontwerpen van databases, waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op conceptuele datamodellering. Databases zijn alomtegenwoordig in de huidige informatiemaatschappij en behoren tot de kern van (webgebaseerde) bedrijfsmatige applicaties, waartoe onder andere beslissingsondersteunende systemen, Enterprise Resource Planning (ERP) systemen en Customer Relationship Management (CRM) systemen behoren. Kennis van conceptueel datamodelleren wordt opnieuw aangesproken in de vervolgvakken van het Informatiekunde curriculum.

De cursus omvat zes hoofdleerdoelen. De student zal na afloop van het vak:
  • Concepten, regels en principes voor het modelleren van conceptuele datamodellen kennen en deze doelgericht in de praktijk kunnen brengen.
  • In staat zijn om conceptuele datamodellen te ontwerpen en ontwerpbeslissingen te onderbouwen, alsmede reeds ontworpen modellen kunnen analyseren en op gedifferentieerde wijze kunnen beoordelen.
  • Basiskennis hebben van de propositielogica en predikaatlogica.
  • Een conceptueel datamodel kunnen transformeren naar een tabelstructuur.
  • Een database kunnen implementeren op basis van een tabelstructuur en deze kunnen populeren en bevragen.
  • Op competente wijze kunnen omgaan met computergebaseerde tools waarmee conceptuele datamodellen ontworpen en ge├»mplementeerd kunnen worden.
De conceptuele modelleertalen met een grafische notatie die in de cursus behandeld worden, zijn: Entity-Relationship Modelling (ERM), Data Flow Diagramming (DFD) en Unified Modeling Language (UML) klassendiagrammen. Van deze talen zullen de modelleerconcepten, de fundamentele modelleerprincipes, alsmede de regels voor het construeren van syntactisch correcte en semantisch zinvolle modellen worden behandeld en zal de student er in praktische oefenopgaven mee aan de slag gaan. Aan de hand van concrete voorbeelden worden typische valkuilen bij het ontwerpen van conceptuele datamodellen besproken en wordt er gediscussieerd over mogelijke oplossingen hiervoor.

In het practicum zullen de studenten in groepsvorm aan de slag gaan om een conceptueel datamodel te ontwerpen en deze te transformeren naar een tabelstructuur. De tabelstructuur zal uiteindelijk gebruikt worden voor implementatie van een database. Voor het implementeren en bevragen van de database in de context van het practicum wordt gebruik gemaakt van de Structured Query Language (SQL).
Literatuur:Database Concepts: Seventh Edition, Global Edition
David M. Kroenke & David J. Auer
ISBN-13: 978-1-292-07623-2

Dit boek kan worden besteld bij A-Eskwadraat of Sticky.
Naast het gebruik van dit boek worden additionele relevante artikelen gebruikt. Hier wordt tijdens de hoorcolleges naar verwezen.
Werkvorm:Hoorcollege, werkcollege en practicum
Toetsvorm:Voor nadere informatie zie de website van het vak.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?