Het jaar is verdeeld in vier onderwijsperioden. Voor de meeste vakken zit er aan het eind van elke onderwijsperiode een tentamenweek, maar er zijn ook vakken waarbij tussendoor nog (deel)tentamens worden gegeven, of waarvoor juist helemaal geen tentamen is, en er in de laatste week nog andere onderwijsactiviteiten plaatsvinden.
Vlak na de kerstvakantie is er een herkansingsweek, waarin de aanvullende toetsen voor periode 1 worden gepland. Wie geen herkansingen hoeft te maken kan die week als vakantie beschouwen. De herkansingsweek voor periode 2 ligt na periode 3, vlak na de paasdagen. De herkansingsweek voor periode 3 is ook dit jaar aan het eind van periode 4. De herkansingsweek voor periode 4 is meteen daarna, dus nog voor de zomervakantie. Periode 4 wordt alleen nog maar onderbroken voor een paar losse feestdagen.
Inschrijven voor vakken moet geruime tijd voor aanvang van een periode gebeuren. De deadlines zijn in de kalender aangegeven met i2, i3 en i4. Ongeveer 3 weken voor aanvang van een periode is er nog gedurende twee dagen na-inschrijving mogelijk. De laatste dag daarvan is aangegeven met n1 t/m n4.

Het studiejaar begint op maandag 31 augustus 2020 met een introductie voor nieuwe bachelorstudenten, en op dinsdag 1 september 2020 voor nieuwe masterstudenten. De eerste colleges zijn op donderdag 3 september 2020.

  De week is verdeeld in dagdelen. De meeste vakken worden aangeboden binnen een vaste combinatie van dagdelen, timeslot genaamd. Je kunt het vak gegarandeerd binnen het timeslot volgen: vakken in verschillende timeslots kun je dus altijd combineren.
Een vak hoeft niet alle dagdelen van het timeslot ook daadwerkelijk te gebruiken. Sommige vakken hebben werkgroepen op verschillende tijden. Die hoeven niet allemaal binnen het timeslot te vallen, maar er is altijd wel minstens één werkgroep binnen het timeslot.

De ochtendcolleges hebben een pauze aan het eind; ze duren dus van 9.00-10.45 en 11.00-12.45. De middagcolleges hebben de pauze juist aan het begin; ze duren dus van 13.15-15.00 en 15.15-17.00 en 17.15-19.00. Zo ontstaat er dus een lunchpauze van een half uur.

 

 

(Dit plaatje is ook beschikbaar als Excel-bestand)