cursus Inleiding Adaptieve Systemen Opleiding Kunstmatige Intelligentie 2020-21

Regeling toetsen

Algemeen

De volgende punten gelden voor zowel schriftelijke opgaven als programmeeropdrachten.

Schriftelijke opgaven

Programmeeropgaven

Aanvullende toets

Vaak wordt over herkansen gesproken maar sinds enige tijd bestaat dit begrip niet meer. Daarvoor is het officiële begrip aanvullende toets in de plaats gekomen. De aanvullende toets is er ook voor deelnemers die het vak wegens ziekte niet konden afmaken. Voor afwezigheid om slechte redenen (pretpark, geen zin) is de aanvullende toets niet bedoeld, hij is bedoeld voor goede redenen (ziekte, gelijktijdige toets, ophalen Nobelprijs). Voor ons docenten is het is onmogelijk, ondoenlijk, onwettig, onethisch, onwenselijk en onzinnig om redenen van afwezigheid te toetsen. Daarom lezen wij voor ziekte ook algemener “afwezigheid”.

Fraude

  1. Iedere deelnemer wordt geacht het fraude-sectie van het onderwijs- en examenregelement (het OER) te kennen. Dus argumenten als: “ik wist niet dat dit niet mocht” kunnen niet worden gebruikt.
  2. Het kopiëren van (stukken) broncode, in welke vorm dan ook, mag niet. Ook documentatie en commentaar mag niet worden gekopiëerd.
  3. Alle ingeleverde submissies worden verzameld en worden vergeleken met elkaar en met submissies van voorgaande jaren. Deze vergelijking vindt deels automatisch plaats met behulp van plagiaatsoftware. De check is ongevoelig voor herbenoemingen van variabelen en verplaatsingen van stukken code.
  4. Als fraude wordt vermoed, dan wordt dit overeenkomstig het OER gemeld bij de examencommissie. Constateert de excom fraude dan volgen altijd maatregelen. Ook al heb je nog nooit fraude gepleegd, en is dit je eerste keer: je krijgt altijd een aantekening. Verder wordt cum-laude afstuderen onmogelijk. Andere consequenties kunnen zijn: ongeldig verklaren opdracht, uitsluiting vak voor lopend cursusjaar, uitsluiting vak permanent, royement opleiding (bij herhaalde of ernstige fraude).
  5. Ieder jaar worden gevallen overlegd aan de excom, waarvan ieder jaar het meerendeel dan inderdaad helaas fraude betreft.
  6. Overleg bij twijfel altijd vooraf met de docent.


Laatst gewijzigd op maandag 19 april 2021, om 13:21 uur ——— translate to ru, ro, or en ——— commentaar welkom