cursus Inleiding Adaptieve Systemen Opleiding Kunstmatige Intelligentie 2020-21

Hoorcollege

Zelf-organisatie en Emergent gedrag

Kennen

 • De begrippen “complex systeem” en “massief multi-agent systeem”.
 • Een definitie van emergentie; een definitie van zelf-organisatie. Relaties en verschillen.
 • Relatie tussen emergentie en holisme.
 • Zelf-sortering (de-centraal sorteren) als een voorbeeld van zelf-organisatie. Zelf-sortering in 2D.
 • Morfogenese als zelf-organisatie. Alan Turing's model voor morfogenese. (Er is een corresponderend model in Netlogo's standaardbibliotheek.)
 • Zelf-organisatie van vuurvliegjes als zelf-organisatie. (Er is een corresponderend model in Netlogo's standaardbibliotheek.)
 • De synchronisatie van klokken in computernetwerken als zelf-organisatie, NTP (network time protocol).
 • Resnick's termietenmodel als voorbeeld van emergentie. Mijn mening: dat er houtstapels ontstaan is geen emergentie: het ontstaan van houtstapels is immers verklaarbaar met behulp van wiskundig gereedschap zoals Markov-processen. Misschien is de plek waar stapels ontstaan emergent, immers dit valt alleen te “voorspellen” door het systeem zelf in beweging te zetten (of te emuleren).
 • Het Markov-proces van overspringende ballen ballen naar niet-lege vazen: toestand, absorberende toestand, klasse, recurrente klasse, doorgangsklasse. Toestandendiagram, klassendiagram, Markov proces, stochastisch proces, probabilistisch proces. (Een MP is een speciaal geval van een SP, SP = PP).
 • Reynolds' flocking. Perceptieconus. Alignment (Flake: copy), cohesion (Flake: center), separation (Flake: avoidance). Flake's vierde doel: view. Relatieve prioriteit van deze doelen. Maintenance goal vs. achievement goal. Flocking met obstakels, alternatieve flockingalgoritmen, zoals separatie gecombineerd met turn to central point; of separatie gecombineerd met coherentie.
 • Bedenkingen bij emergentie: definitie- en demarcatieproblemen (hoe omschrijven we het? hoe zien we het?). Emergentie als pseudo-wetenschap.
 • “Emergentie” is vaak geen emergentie. Vaak valt wel een verklaring voor gedrag te vinden. Vaak valt géén verklaring te vinden voor eindconfiguraties, zoals plekken en omvang van houtstapels, grootte en richting van flocks, configuraties van groepen mensen etc.
 • Het begrip “complex systeem” als “een moeilijk systeem” of “een ondoorzichtig systeem” of “een systeem dat ik niet begrijp”. Complexe systemen als catch-all en pseudo-wetenschap.
 • Kunnen

 • Een definitie van emergent gedrag kunnen geven; kunnen beargumenteren waarom er altijd (interpretatie-)ruimte zit in zo'n definitie. Beargumenteren of gedrag kan worden aangemerkt als emergent (of juist niet).
 • Hetzelfde voor zelf-organisatie: definitie, interpretatieruimte en analyse.
 • Uitleggen waaom zelf-sorting wel kan worden gezien als zelf-organisatie maar niet als emergentie.
 • Redeneren over het Markov-proces dat correspondeert met overspringende ballen naar niet-lege vazen.
 • Materiaal

 • Slides Zelf-organisatie en Emergent gedrag.
 • TCBoN H16,17 Dictaat Marco Wiering H4.3 e.v..
 • Handouts Marco Wiering 2007 “Adaptive Systems”.
 • Werkcollegedictaat.
 • Deze pagina werd automatisch gegenereerd en moet nog worden bewerkt.


  Laatst gewijzigd op dinsdag 26 januari 2021, om 17:48 uur ——— translate to ru, ro, or en ——— commentaar welkom