cursus Inleiding Adaptieve Systemen Opleiding Kunstmatige Intelligentie 2020-21

Hoorcollege

Inleiding

Moderne vormen van berekening zijn vaak geïnspireerd op natuurlijke processen zoals celdeling en evolutie. Adaptiviteit (aanpassen, leren) en massaliteit (deeltjes, actoren) zijn dan belangrijke uitgangspunten. Dergelijke nieuwe berekeningsvormen worden bestudeerd in adaptieve systemen. Dit zijn formele systemen (wiskundige modellen, computerprogramma's, simulaties) die zichzelf aanpassen door interactie met zichzelf en/of hun omgeving.

Onderwerpen

 • De organisatie van IAS (sites, werkvormen, examinatievormen, inlevermomenten).
 • Het uitgangspunt (kort: de natuur kan rekenen).
 • Het doel (kort: het bestuderen van berekeningsvormen geïnspireerd op de natuur).
 • De vorm (kaleidoscopisch: elk college een nieuw ondewerp).
 • Thema's (beslisbaarheid, berekenbaarheid, kunstmatig leven, cellulaire automaten, adaptieve fractals, populatiedynamiek, evolutie, co-evolutie, chaos, zwerm-intelligentie, slijmzwammen, zelf-organisatie, competitie en coöperatie).
 • Kennen

 • Gary Flake (wie? wat wil? wat kan? wat deed? wat doet?).
 • Flake's motivatie om TCBoN te schrijven. Flake's doelgroep.
 • Flake's hypothese / uitgangspunt.
 • Flake's idee (wat wil 'ie en waar wil hij met het boek naar toe).
 • Ideeën, noties en argumenten uit het inleidende hoofdstuk. Zie verder H1 van het werkcollegedictaat.
 • Materiaal

 • Promotiefilmpje (2020).
 • Slides Inleiding.
 • TCBoN H1.
 • Werkcollegedictaat.

 • Laatst gewijzigd op dinsdag 26 januari 2021, om 17:48 uur ——— translate to ru, ro, or en ——— commentaar welkom