cursus Inleiding Adaptieve Systemen Opleiding Kunstmatige Intelligentie 2020-21

Hoorcollege

Adaptieve Fractals

Kennen

 • De definitie van een fractal. (Een figuur met een eindige omvang, oneindig recursief opgebouwd uit gelijkvormige, of bijna gelijkvormige, figuren.)
 • Verschillende manieren om fractals te genereren (recursive tekenprocedure, IFS a.k.a. MRCM, Mandelbrot).
 • Natuurlijke analogiën van fractals (bladeren, landschappen, ...); natuurlijke voorbeelden van 3D fractals (broccoli, bomen, boomformaties, rotsformaties, hersenen, longen, nieren, ...)
 • Manifestaties van fractals in de cultuur, i.h.b. architectuur en kunst.
 • Toepassingen van fractals.
 • (Hausdorff-) dimensie van een fractal.
 • Lindenmayer-systeem (ook wel: L-systeem), grammatica van een Lindenmayer-systeem.
 • Hilbert-curve: definitie, eigenschappen en constructie.
 • De wiskundige definitie van een contractie.
 • Effect van één contractie; dekpunt; effect van meerdere contracties; aantrekkingsgebied (Eng.: basin of attraction).
 • Transformaties in 2D met matrices; matrixvorm bij translatie, schaling, spiegeling en rotatie.
 • Verschillende manieren om het aantrekkingsgebied (de fractal) van een IFS te genereren: deterministisch en stochastisch.
 • De karakterisering van adaptieve fractals als zijnde fractals die zich aanpassen aan hun omgeving.
 • Voorbeelden van adaptieve fractals uit de natuur en cultuur (longen, nieren, stratenplannen, rapidly exploring random trees, quad trees, grain mazes).
 • Algoritmen om adaptive fractals te genereren.
 • Kunnen

 • In Netlogo een 2D fractal tree genereren; in Netlogo 3D een 3D fractal tree genereren.
 • Eigenschappen van een fractal bepalen, bijvoorbeeld omtrek, oppervlak, en, indien van toepassing, het aantal takken (typisch aftelbaar oneindig of overaftelbaar oneindig).
 • De (Hausdorff-) dimensie van een fractal bepalen. (Kan niet 123 van elke fractal.)
 • Van een L-systeem de bijbehorende fractal tekenen; omgekeerd, van een door een L-systeem gegenereerde fractal, het bijbehorende L-systeem geven.
 • Van een IFS de bijbehorende fractal tekenen; omgekeerd, van een door een IFS gegenereerde fractal, de bijbehorende IFS geven, zowel in informele termen (“roteer 900 en verschuif dan (1/2, 1)”) als wel in termen van 2D lineaire afbeeldingen in de vorm van matrices.
 • Een algoritme schrijven dat, gegeven een regelmatige danwel onregelmatige corridor (begrenzing), een adaptieve fractal met vooraf bepaalde eigenschappen genereert binnen die corridor.
 • Materiaal

 • Slides Adaptieve Fractals.
 • TCBoN H5-8.
 • Werkcollegedictaat.
 • Deze pagina werd automatisch gegenereerd en moet nog worden bewerkt.


  Laatst gewijzigd op dinsdag 26 januari 2021, om 17:48 uur ——— translate to ru, ro, or en ——— commentaar welkom