cursus Inleiding Adaptieve Systemen Opleiding Kunstmatige Intelligentie 2020-21

Nieuws

Updates

29 juni
 • Was je eindcijfer voor IAS onvoldoende maar 4 of hoger? Dan mag je een schriftelijke opdracht óf programmeeropdracht herkansen (niet allebei). Beide opdrachten worden aan het begin van herkansingsweek op maandag 05 juli 09.00 op de gebruikelijke plekken gepubliceerd en vrijdag 09 juli 23.59 ingenomen op blackboard. Herkansingsopdrachten worden individueel gemaakt, dus ook herkansingsprogrammeeropdrachten.
 • 22 april
 • Cijfer Schriftelijk 5 en eindcijfers gepubliceerd in blackboard.  Hou rekening met een periode van 1-2 weken voordat de eindcijfers in Osiris zijn terug te zien.
 • Vergeet niet de Caracal enquête in te vullen, ook als je iets positiefs te melden hebt.
 • Bedankt voor je inzet in deze moeilijke tijden en wie weet tot ziens.
 • Succes in Periode 4!
 • 14 april
 • Antwoorden S5 gepubliceerd (13:47 uur).
 • 12 april
 • Sommenbundel H18 Opgave 5(a) staat: Output o_A = 0.525, output o_B = 0.545, output o_C = 0.430, output o D = 0.533. Moet natuurlijk zijn: 0.525, 0.550, 0.606, 0.631, immers a = g(0.1), b = g(0.2), c = g(0.3 * a + 0.5 * b), d = g(0.6 * a + 0.4 * b), waarbij g de sigmoidefunctie is. Bedankt voor het opmerken.
 • 09 april
 • 17.02: zoals aangekondigd vragen over neurale netwerken aan Schriftelijk 5 toegevoegd. (Nog een keer downloaden.)
 • 02 april
 • Antwoorden Schriftelijk 4 gepubliceerd. Omdat de afronding in gegeven Tabel 3 "Aantrekkelijkheid" wat afweek, is de nakijkinstructie navenant ruimhartig om te gaan met het numerieke gedeelte van de beantwoording van de onderdelen 2a en 2e.
 • Publicatie laatste schriftelijk, Schriftelijk 5, a.s. dinsdag 06 april. Goed Pasen!
 • 29 maart
 • Op MS Teams Algemeen en op de werkcollegepagina nog wat extra uitleg over Schriftelijk 4 Som 2de toegevoegd.
 • 27 maart
 • Nieuwe versie sommenbundel gepubliceerd met alle antwoorden t/m H11 “Massieve multi-agent systemen”. In dit laatstgenoemde hoofdstuk is de Concept Schriftelijk 4 [de oefensom van 19 maart] geplaatst als H11, Som 6. Verder is er achter in de bundel wat uitleg toegevoegd over combinatoriek, “kies k uit n” en, mijn pre-occupatie, het verdelen van n ongenummerde knikkers over k vazen. Succes met Schriftelijk 4!
 • 24 maart
 • Antwoorden Schriftelijk 3, Opgave Schriftelijk 4 (inlever do 01 apr), en Programmeer 3 (inlever di 06 apr) gepubliceerd. De oorspronkelijke deadline van Inlever Schriftelijk 4 viel op 30 maart, er zijn 2 dagen cadeau gedaan met als resultaat dat Inlever Schriftelijk 4 nu helaas samenvalt met een deadline van Inl. Taalkunde. Als je problemen hebt met 01 april mag 30 maart worden aangehouden. De inlevermogelijkheid zal tijdig worden opengezet.
 • 19 maart
 • Concept Schriftelijk 4 “Massieve multi-agentstystemen” met antwoorden gepubliceerd.
 • 12 maart
 • Antwoorden Schriftelijk 2, Opgave Schriftelijk 3 (inlever di 23 mrt), en Programmeer 2 (inlever di 23 mrt) gepubliceerd.
 • 09 maart
 • Om de inlevermogelijkheid voor Programmeer 1 zichtbaar te krijgen, MOET je je inschrijven als groepje, ook al werk je zelfstandig. In het laatste geval maak je een groepje van 1. Heb je hierover vragen, wend je dan tot Xavi Oorthuis.
 • Inleveropgave 2, Onderdeel 1 toegevoegd: “Andere toestanden dan 0, 1, 2 zijn er niet.”.  Was eigenlijk al wel impliciet duidelijk, maar toch. Succes!
 • 07 maart
 • Nieuwe versie sommenbundel, inclusief alle antwoorden t/m speltheorie en replicatordynamiek.
 • 05 maart
 • In week Ma 8 mrt - Vr 12 mrt geen IAS, wel twee deadlines: één op dinsdag (Prog. 1) en één op donderdag (Schriftelijk 2).
 • I.t.t. wat Osiris zegt worden er geen schriftelijke toetsen in tentamenhallen o.i.d. afgenomen.
 • Op de prac. pagina en de opdrachtpagina van Langton's Ant het volgende toegevoegd: “In de infotab staat onder FEATURES welke twee onderdelen (bij 1-puntsfeatures) of onderdeel (bij een 2-puntsfeature) worden/wordt voorgedragen als extra feature. Uiteraard mogen meerdere features worden geïmplementeerd, echter deze dingen dan niet mee. Zie verder de inlevervoorwaarden op de practicumpagina.”
 • Netlogo demo fasediagram replicator voor 3 soorten naar NL6 omgezet en beschikbaar gemaakt om zelf mee te experimenteren. De info tab bevat help. Ander apps worden niet gepubliceerd 1) omdat omzetten naar NL6 arbeidsintensief handwerk is, 2) sommige apps (zoals de CA's besproken in het 2e uur van vrijdag 5 mrt) in andere jaren programmeeropdrachten zijn.
 • 02 maart
 • Er is besloten de deadlines van Programmeer 1 en Schriftelijk 2 naar dinsdag 9 maart resp. donderdag 11 maart te verplaatsen. Hoewel dit waarschijnlijk goed uitkomt, besef ik dat het schuiven met deadlines stress veroorzaakt en onduidelijkheid in de hand werkt. Hiervoor bied ik mijn verontschuldingen aan. De deadlines van volgende opdrachten veranderen mee en worden in de tussenweek aangepast. Ik hoop hiermee voldoende duidelijkheid te hebben gegeven. Voor vragen ben ik beschikbaar in de nazit van het HC.
 • 01 maart
 • Onderaan Programmeeropdracht 1 (Langton's Ant) een beoordelingsschema geplaatst.
 • Uit de slides CA gehaald dat GOL en totalistische CA is, dat is 'ie namelijk niet.
 • 27 februari
 • Dit weekend doen we een laatste check op de beoordeling (pass/fail) van de nulopgaven. Excuses voor de vertraging.
 • Opname van het vrijdagochtendcollege over chaos beschikbaar (stond lange tijd in 0% modus).
 • Sommenbundel versie 27 februari 2021 gepubliceerd, met alle antwoorden tot en met CA's en chaos. Aardige laatste som over chaos toegevoegd waarin eenvoudig een morph tussen twee bi-furcatiediagrammen kan worden gemaakt middels een continue overgang tussen de logistieke afbeelding en de tent map. (Ik besef dat hiervoor weinig tijd is, en dat inleveropdrachten van welke vakken dan ook voor gaan.)
 • Vraag in de sommenbundel over Conway's game of life op de fles van Klein wat aangepast. Zie verder ook de Netlogo apps Game of life op het projectieve vlak (kippengaasmodel) en Game of life op de fles van Klein (twee zijdenmodel). Download met rechtermuisnop.
 • 26 februari
 • Schriftelijke opgave 1, uitwerking gepubliceerd.
 • Schriftelijke opgave 2 gepubliceerd, deadline donderdag 04 mrt.
 • 24 februari
 • Van veel handgeschreven uitwerkingen was het handschrijft heel mooi, maar van een aantal uitwerkingen was het handschrift wat slechter leesbaar. Vanaf nu worden schriftelijke opgaven in een tekstverwerker uitgewerkt en mag alleen PDF worden ingeleverd. Zie verder “Regeling toetsen” (linkerkantlijn). Je uitwerking van schriftelijk 1 kan vanaf vanavond 23.59 uur worden ingeleverd, de deadline was en is a.s. donderdag 23.59 uur. Dank je wel.
 • 21 februari
 • In onderdeel 2 van Inleveropgave 0 werd in feite gesproken over twee verschillende Cantor-verzamelingen. Hier is op het laatste blad van de antwoorden nog wat over geschreven. Met dank aan Lars Wolf en Gerard Tel.
 • 20 februari
 • Schriftelijke opgave 1 gepubliceerd.
 • Antwoorden op Schriftelijke opgave 0 gepubliceerd.
 • Nieuwe versie sommenbundel gepubliceerd met alle antwoorden t/m het hoofdstuk over fractals.
 • Iedereen die er vrijdag bij was: geweldig. Als je nog nableef om vragen te stellen of zaken te delen, weet dan dat ik dat waardeer. Vrijdag waren na een half uur (om 09.30) 65 van de 184 inschrijvers aanwezig (67 - 2 docenten). De zaterdag daarna, om 17.47 uur, hadden 26 personen de opname inmiddels geheel of gedeeltelijk en mogelijk versneld bekeken (beide groepen zijn niet noodzakelijk disjunct, en mogelijk zitten daar nog docenten en TA's bij). Dus ten hoogste 87 van de 184 inschrijvers hebben het HC van vrijdag van geheel of gedeeltelijk gevolgd. Drie inschrijvers hebben bij mij gemeld een mastervoorlichting te volgen tijdens het college 09.00-10.45 of (waarschijnlijker) later op die dag. Een ander feit: vrijdag heb ik geen enkele student GEZIEN, ook niet in de nazit, ondanks het mondelinge en schriftelijk verzoek om voorafgaand aan het college je camera eventjes aan te doen. Tenslotte wil ik nog het volgende met je delen. Een recente studie laat zien dat het opnemen van een college een negatieve invloed heeft op de resultaten.
 • 19 februari
 • Programmeeropdracht 1 gepubliceerd.
 • 18 februari
 • Wordt je werkgroep geleid door Xavi, Julianne of Olivier, dan kun je vrijdag 19 februari terecht in de werkgroep van Sweder, Mees, Thijs of Gerard T. Zij hebben aangegeven je er graag bij te nemen.
 • 13 februari
 • Nieuwe versie sommenbundel met antwoorden op alle opgaven van H1, H2.
 • Schriftelijke inleveropgave 0 gepubliceerd. Pas na dinsdag 16 feb 23:59 kan deze worden ingeleverd op blackboard.
 • Vrijdag is er onderwijs, ondanks de mastervoorlichting.
 • 09 februari
 • Als je voorkennis van Wiskunde voor KI mist, kun je contact opnemen met de docent van dit vak, Dominik Klein. Hij heeft wellicht nog cursusmateriaal en slides voor je. Als alternatief kun je oefenen met de eerste twee hoofdstukken van het dictaat Wiskundige Structuren van Eva Coplakova et al., of de eerste hoofdstukken uit het dictaat Logica voor Alfa’s en Informatici.
 • 08 februari
 • Welkom. Je zou het promotiefilmpje kunnen bekijken.
 • Per januari heeft de universiteit verordonneerd dat alle onderwijs in Periode 3 online zal plaatsvinden.
 • Hierdoor is het onderwijs en de tentaminering gewijzigd. Er zullen 6 schriftelijke opdrachten (60%) en 4 programmeeropdrachten (40%) worden afgenomen. Zie verder “Regeling toetsen” in de linkerkantlijn.
 • De inlevermomenten van de schriftelijke opdrachten kun je vinden op de werkcollegepagina. De inlevermomenten voor de programmeeropdrachten kun je vinden op de practicumpagina, beiden in de linkerkantlijn.
 • De pagina “Vakinfo” in de linkerkantlijn bevat ook belangrijke informatie.
 • De key code voor MS Teams bestaat uit zeven cijfers en/of letters, is te vinden op blackboard, en begint met 5b6.
 • Username/password voor beschermd materiaal op de vaksite (de site die je nu open hebt) kun je ook vinden op blackboard.
 • Voor woensdag zou je alvast de slides kunnen doornemen (linkerkantlijn, uname/passwd nodig, zie vorig punt), kijken welke sommen op het werkcollege aan bod komen (werkcollege, linkerkantlijn), het werkcollegedictaat bekijken (literatuur, linkerkantlijn), en beginnen met de eerste sommen van het werkcollege.
 • Voor het practicum zou je alvast de laatste versie van Netlogo kunnen installeren, met de voorbeeldapps in Netlogo kunnen spelen, en beginnen aan programmeeropdracht nul.
 • Tot woensdag!

 • Laatst gewijzigd op vrijdag 02 juli 2021, om 16:17 uur ——— translate to ru, ro, or en ——— commentaar welkom