cursus Inleiding Adaptieve Systemen Opleiding Kunstmatige Intelligentie 2020-21

Context

Leerlijnen en verdiepingspakketten

De opleiding kunstmatige intelligentie kent drie zogenaamde “leerlijnen” en vanaf het 2e jaar drie verdiepingspakketten. De leerlijnen adresseren kennis en vaardigheden, te weten: a. theorie; b. modelleren, programmeren, experimenteren; c. wetenschappelijke vaardigheden. De verdiepingspakketten representeren de drie sporen binnen de opleiding, te weten: 1. agenten (autonoom opererende software); 2. taal en redeneren (...); 3. cognitieve processen (...).

Inleiding Adaptieve Systemen zet in op (a) en (b), en minder op (c). Simpel gezegd moet je immers eerst weten en kunnen voordat je het kunt overdragen. Inleiding Adaptieve Systemen sorteert voor op (1) en minder op (2) en (3). We zijn in deze cursus immers geïnteresseerd in het het ontwerpen en programmeren van kunstmatige adaptieve systemen, en het genereren van interessant emergent gedrag van dergelijke systemen, en minder in het bestuderen van talige en/of cognitieve processen.

Zwart/wit representatie:

      (a) Theoretische basis      (b) Modelleren, programmeren, experimenteren(c) Wetenschappelijke vaardigheden
1. Agenten
2. Taal en redeneren
3. Cognitieve processen

Master

In de Artificial Intelligence master van de Universiteit Utrecht verzorgt dr. Gerard Vreeswijk een seminar multi-agent learning (vroeger: “adaptive agents”).


Laatst gewijzigd op vrijdag 17 april 2020, om 12:31 uur ——— translate to ru, ro, or en ——— commentaar welkom