cursus Inleiding Adaptieve Systemen Opleiding Kunstmatige Intelligentie 2020-21

Inleiding Adaptieve Systemen

Vakinformatie

De volgende informatie is terug te vinden in Osiris en informatica onderwijspagina's. Om tegenstrijdigheden te vermijden is deze informatie hier niet nogmaals opgenomen.

 1. Cursuscode; aantal studiepunten (ECTS); categorie / niveau; aanvangsblok; onderwijsperiode; onderwijsvorm; cursusinschrijving geopend vanaf; aanmeldingsprocedure; plaatsingsprocedure.
 2. Cursusdoelen; inhoud; ingangseisen; voorkennis.
 3. Verplicht materiaal; kosten materiaal; werkvormen.
 4. Rooster en groepsindeling.

Docenten

dr. Gerard Vreeswijk docent G.Vreeswijk_!_uu.nl
dr. Gerard Tel werkcollegeleider G.Tel_!_uu.nl
Mees van de Kerkhof werkcollegeleider M.A.vandeKerkhof_!_uu.nl
Olivier Deen student-assistent O.V.B.Deen_!_students.uu.nl
Sweder van Dipten student-assistent S.G.vanDipten_!_students.uu.nl
Julianne van 't Hul student-assistent J.S.vantHul_!_students.uu.nl
Xavi Oorthuis student-assistent X.E.Oorthuis_!_students.uu.nl
Thijs Stessen student-assistent T.H.F.Stessen_!_uu.nl

Onderdelen

 1. De hoorcolleges zijn bedoeld voor uitleg. Uiteraard is er plaats voor interactie (spraak, chat, polls).
 2. De werkcolleges woensdag het 1e uur en vrijdag beide uren zijn bedoeld om onder begeleiding opgaven te maken uit de sommenbundel. Hiermee kun je oefenen voor de komende inleveropdracht(en). Je TA kan plenair ingaan op een onderwerp of vraag die op dat moment bij meerdere studenten speelt.
 3. De practica woensdag het 2e uur zijn bedoeld om onder begeleiding verder te werken aan je programmeeropdracht. Verder werk je buiten onderwijscontacturen aan je programmeeropdracht.
 4. De schriftelijke opdrachten (inleveropgaven) worden buiten onderwijscontacturen gemaakt. Tussen publicatie en inlevermoment ligt in de regel één werkcollege waar vragen kunnen worden gesteld.

Jouw planning

 1. De keuze voor het volgen van een tweede vak binnen hetzelfde tijdslot is op eigen risico. Toetsen kunnen dan namelijk gelijktijdig geroosterd zijn.
 2. Denk je wegens een functiebeperking recht te hebben op extra voorzieningen, wend je dan in vroeg stadium tot de studiecoördinator. Deze zal hierover beslissen. Zijn dergelijke rechten toegekend, stel de docent dan zo snel mogelijk hiervan op de hoogte, tot uiterlijk twee weken na aanvang van de cursus.

Onderwijs in tijden van Covid

 1. Elke docent is anders. Zelf stel ik het op prijs als iedereen in het begin, of in ieder geval in het academisch kwartierje (de minuten voorafgaand aan het eigenlijke onderwijs) z'n camera aanheeft. Zo laat je elkaar weten dat er geen robots aan de andere kant van de lijn zitten. Daarna mag wat mij betreft de camera uit, óók als je een vraag stelt. (Dit gebeurt toegegeven niet vaak in een online meeting met meer dan 50 mensen, maar---geen probleem.)
 2. Als docent probeer ik voorzover mogelijk het ongemak van online onderwijs te verzachten, onder meer door hoorcolleges interactiever te maken, en achteraf na te blijven.
 3. Maak gebruik van de chat. Regelmatig loopt je docent de chat af om op vragen en opmerkingen in te gaan.
 4. Je mag zelf kiezen welk werkcollege je volgt. Als later op de dag je beter uitkomt, of je vriend (m/v) zit in een andere groep, voel je vrij.

Onderwijsfilosofie

Met dit lijstje probeer ik mijn verwachtingen over te brengen. Ik zal dit hopelijk ook nog mondeling doen. Mijn uitgangspunt is dat ik academisch onderwijs geef aan volwassenen. Je bent oud genoeg en de universiteit is geen school.

 1. Zeg dus nooit “school”. Vind je “universiteit” te pretentieus klinken, dan zou je “uni” kunnen zeggen. Of “daarzo”.
 2. I.t.t. wat Osiris zou kunnen vermelden is aanwezigheid niet verplicht(*). Dit geldt voor de hoorcolleges, de werkcolleges en de practica. Wel kunnen wij aanwezigheid registreren om bij te houden hoe vaak je op een werkcollege verschijnt. Deze informatie komt dan weer van pas als je het vak net niet hebt gehaald.
 3. Zowel de oude tentamens als de sommenbundel gaan vergezeld van antwoorden. De student-versie van de sommenbundel mist in eerste instantie antwoorden. Deze verschijnen na de werkcolleges. We vinden het belangrijk dat je eerst zelf probeert vraagstukken op te lossen.
 4. Als universitair docent probeer ik academisch onderwijs te geven. Ik verwacht dat je zelfstandig initiatieven neemt. Heeft een werkcollege bijvoorbeeld een bepaald hoofdstuk als onderwerp dan hoef je niet te wachten totdat dit hoofdstuk als “huiswerk” wordt opgegeven. Je hebt je VWO diploma en beschikt dus over de intelligentie om af te kunnen leiden dat het misschien handig zou kunnen zijn om . . . etc.
 5. Jij hebt ook verwachtingen! Middels gesprekken en andere kanalen probeer ik op de hoogte te blijven over wat er leeft. Zie ook het kopje “Onderwijscommissie” elders op deze pagina.

(*) Elk jaar lever ik op tijd cursusdata in voor de onderwijscatalogus in Osiris. En elk jaar verschijnen er om redenen die ik niet begrijp details niet of onjuist in de catalogus. Als docent heb ik verder geen Osiris-schrijfrechten, hier ben ik afhankelijk van “anderen”.

Onderwijscommissie

 1. De onderwijscommissie van de opleiding Kunstmatige Intelligentie (OC-KI) is een medezeggenschapsorgaan. Wanneer je tegen een probleem aanloopt of ideeën hebt over de opleiding, dan kun je die bij de OC-KI kwijt. Het is immers belangrijk dat zij weten wat er bij jullie speelt, zodat zij dit aan de orde kunnen stellen. Heb je iets te melden, dan kun je een mailtje sturen naar oc@uscki.nl.


Laatst gewijzigd op dinsdag 09 februari 2021, om 11:41 uur ——— translate to ru, ro, or en ——— commentaar welkom