Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica contact intern
people education research library calendar archive services jobs

Gebruiksvoorwaarden Accounts

Gebruikers (mensen die een account hebben gekregen) van de systemen van het Institute of Information and Computing Sciences hebben van onderstaande voorwaarden kennis genomen en hebben door middel van het zetten van een handtekening te kennen gegeven met het geheel van voorwaarden in te stemmen.

Algemeen:

Ten aanzien van gedrag in de zalen:

Ten aanzien van het account:

Overtreding van deze regels kan ontzegging van de toegang tot de computerfaciliteiten van het Instituut voor Informatica en Informatiekunde tot gevolg hebben.