METIS Informatie UU.NL HOME cs.uu.nl
METIS AlgemeenMETIS is de centrale database voor het registreren van (onderzoeks)publicaties, zodat iedereen die daarin geïnteresseerd is, onderzoeksgegevens kan bekijken van de aangesloten universiteiten in Nederland. De leverancier van METIS is het Universitair Centrum voor Informatievoorziening van de Radboud Universiteit Nijmegen.

De faculteiten van de Universiteit Utrecht werken alle op één database met een interface naar de Universiteits Bibliotheek (UBU) en de Nederlandse Onderzoek Databank (NOD). Privacy gevoelige gegevens zijn afgeschermd en alleen zichtbaar voor het eigen onderzoeksinstituut of de faculteit.

Iedere faculteit heeft een key-user die de facultaire gegevens beheert en vragen kan beantwoorden betreffende de functionaliteit van METIS en het uitdraaien van rapportages.

metisss METIS bestaat uit 4 modules:
  1. METIS Data Entry & Control: voor het vastleggen van gegevens
  2. METIS Personal: eigen toegang voor individuele medewerkers
  3. METIS Consult: zoeken op trefwoord
  4. METIS Management: geaggregeerde management informatie

1. METIS Data Entry & Control

Deze module geeft elke faculteit de mogelijkheid tot een overzichtelijke verslaglegging van o.a. de volgende onderzoeksgegevens:
Organisatiedelen
Dit zijn faculteiten, vakgroepen, onderzoeksscholen.
Onderzoeken
Alle onderzoeksprogramma's met beschrijvingen. Het systeem kan goed gebruikt worden voor projectmanagement, zoals bijv AIO- projecten en bovendien is het mogelijk financiële informatie te verwerken.
Medewerkers en hun aanstellingsgegevens
Medewerkers zijn met hun werkrelatie ingevoerd, begin- en einddatum van de aanstelling, functie, tijdelijk of vast dienstverband, geldstroom. Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor het centrum waarbij de medewerker is aangesteld.
Publicaties
Alle publicaties vanaf 1999 zijn in METIS verwerkt. Niet alleen artikelen, maar ook voordrachten, refereeschap, speciale functies etc. kunnen worden geregistreerd.
Bijdragen van medewerkers
Per onderzoeksprogramma staan de medewerkers vermeld met hun rollen: promotor, begeleider en/of uitvoerder. Tevens kunnen fte's (opgesplitst in onderzoek en onderwijs) en geldstromen worden ingevoerd.
 
Deze module is niet alleen geschikt voor het wetenschappelijk jaarverslag, maar kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor onderzoeksvisitaties en het maken van overzichten voor het eigen instituut. Denk hierbij bijvooorbeeld aan wie in welk onderzoekprogramma zit en hoeveel fte's er per geldstroom en per onderzoekprogramma aan onderzoek worden besteed.

2. METIS Personal

is een invoermodule voor de onderzoeker via het web. Verdere informatie vindt u hieronder bij METIS bij het Departement Informatica.


3. METIS Consult

is een openbare raadpleegdatabase die via het web toegankelijk is. Deze database is een kopie van de METIS database, waarin alle privacy-gevoelige gegevens (geboortedatum, personeelsnummer en FTE-gegevens) niet zijn mee gekopieerd . Het is mogelijk om in de database links aan te brengen met webpagina's met facultaire informatie, onderzoeksschool-informatie of informatie over de inhoud van onderzoek. Ook worden links getoond met de full-text bestanden van dissertaties die bij de Universiteitsbibliotheek zijn opgeslagen.


4. METIS Management

is een module waarmee online grafieken en tabellen kunnen worden bekeken. Als u gebruik wilt maken van deze module dan moet u hiervoor geautoriseerd worden. Met uw autorisatie kun u alleen bij de gegevens van uw eigen faculteit komen.

METIS bij het Departement Informatica

METIS geeft elke faculteit de mogelijkheid van verslaglegging gebaseerd op een onderzoeksstructuur die toegespitst is op de eigen situatie. Tot op heden wordt METIS bij ons Departement voornamelijk voor de registratie van wetenschappelijke publicaties gebruikt met als doel het wetenschappelijk jaarverslag.

Eens per jaar - in januari - wordt de METIS-database geactualiseerd door alle publicaties van het afgelopen jaar - voor zover nog niet verwerkt- in te voeren. Uiteraard is het verstandiger dat periodiek te doen, bijvoorbeeld drie keer per jaar, om zo piekbelasting te voorkomen. Bovendien is dan de publicatielijst op uw eigen website up-to-date!

Er zijn twee mogelijkheden voor het aanleveren van de gegevens die in METIS moeten komen:

1. Uw gegevens in Bibtex

U heeft uw gegevens al in BibTeX ingevoerd. Dan dienen voor succesvolle conversie wellicht nog enige aanvullingen plaats te vinden, zie de handleiding.(Let er svp op dat de classificatie niet ontbreekt!) Na lezing en wellicht enige correcties kunt u de file per e-mail doorzenden aan c.kranenberg@uu.nl (Corine Kranenberg). Zij laat METIS de gegevens inlezen en u kunt ze enige tijd later controleren door op uw eigen staff page te kijken onder [some of my pulications]. In alle gevallen is het van belang dat u aangeeft om welk soort publicatie het gaat (wetenschappelijke publicatie, vakpublicatie, boekbespreking enz.)!

2. U gebruikt METIS Personal

Voor meer info, zie de handleiding.

Als u Metis Personal wilt gaan gebruiken, dienen er eerst enkele zaken geregeld te worden:

Verwijzen naar overzichten per groep

Onderzoeksgroepen kunnen verwijzen naar de publicaties van de (tegenwoordige en voormalige) leden van de groep ; bijvoorbeeld :
http://www.cs.uu.nl/research/ozis/group/jjm.html
De METIS informatie site van de Universiteit Utrecht

UU CS INFO FIND INDEX
metis@cs.uu.nl, Wed Dec 6 17:28:56 MET 2000