CS

Van cs.RUU.nl naar cs.UU.nl

Doel - Plan - Fasering - Gebruikers - Beheerders - Voortgang - Evaluatie - Conclusies

Doel

Het doel van het project is het binnen het Instituut realiseren van de universitaire domain name wijziging van ruu.nl naar uu.nl.

Plan

In het kader van de invoering van de nieuwe universitaire huisstijl (REF) is een wijziging van de domainname cs.ruu.nl in cs.uu.nl onvermijdelijk gebleken. Zie de centrale project page
Universitaire mailadressen en domeinnamen wijzigen voor een verdere omschrijving van het project.

Het Instituut heeft zich lange tijd verzet tegen deze wijziging wegens het louter cosmetische karakter; Veel werk dat inhoudelijk geen meerwaarde oplevert.

Ons uitgangspunt is dat gebruikers, zowel intern als extern, zo min mogelijk last van deze operatie moeten hebben.
Concreet betekent het dat alle gepubliceerde referenties moeten blijven werken. De rationale is dat tzt het aanbod van (en de vraag naar) oud spul verwaarloosbaar klein is in vergelijking met het aanbod van (en de vraag naar) oud spul, maw het probleem gaat vanzelf over.
Denk bij gepubliceerde referentie aan zaken als: visite-kaartjes, briefpapier, refs in technical reports, artikelen, email (aliases), usenet postings, bookmarks, search engines etc.

Fasering

Over de fasering bestond per eind maart nog onduidelijkheid. Hoewel in de vergadering van systeem- en netwerk beheerders duidelijk is afgesproken dat per 15 april alle WKSs van alle faculteiten zowel onder oude en nieuwe benaming bereikbaar zouden zijn, wordt in de projectdocumentatie gesuggereerd dat vanaf 15 april alleen het DNS framework op orde moet zijn.

Uitvoering, Gebruikers

Als alles volgens plan verloopt, zal vanaf 15 april de nieuwe cs.uu.nl adressering werken. Wacht met veranderen af tot er vanuit systeembeheer gemeldt wordt dat het project op schema ligt.

Unix gebruikers kunnen tussen 15 april en 1 juni hun .signature file (en andere files met adres-informatie) wijzigen.

Het ACCU zal tbv MS en Mac gebruikers per applicatie gaan inventariseren (en documenteren) of/hoe de configuratie files gewijzigd moeten worden.

Subscribers van mailing-lists zullen problemen krijgen bij het opzeggen van subscriptions. Wacht af tot er tips op de ACCU pages verschijnen.

Toegang tot remote sites, zoals electronische tijdschriften, die beperkt is dmv domainname (alleen toegang vanuit ruu.nl) zullen tijdelijk toegankelijk gemaakt worden voor de twee domains of zullen op enig moment omgezet worden waardoor ze tijdelijk onbereikbaar zullen zijn wegens de vertraging in de propagatie van de nieuwe domainname informatie.
Bij GCS zijn geen sites bekend die in deze zin omgezet zouden moeten worden.

Voor computers thuis moeten de problemen nog geinventariseerd worden.

Voor conversie is er een script van Jeroen Schipper.

ruu2uu.pl
Zie ruu2uu.pl -h voor meer info.

Uitvoering, Beheerders

In de voorbereidende fase van het project heeft de GCS zich afzijdig gehouden. Het ACCU, samen met vertegenwoordigers van andere faculteiten en diensten hebben maanden gewerkt aan een projectplan. Ondanks de inspanningen is er pas half maart duidelijk ontstaan over de meest elementaire zaken tav de inrichting van het nieuwe domain en fasering van de migratie. Hieronder een inventarisatie van de te nemen stappen.
Uitbreiding WKSs met nieuw domain

 • sendmail, uitbreiding local delivery
 • httpd, info/cs-proxy, virtual host, ifconfig, dns
 • usenet (zie onder)
 • ftp, telnet, xntp ?

Inrichting nieuw subdomain in DNS

 • opzet framework DNS voor cs.uu.nl
 • Generatie dubbele domain tabellen
 • Realiseren primary DNS, secondaries, linking met parent domain.

testing, acceptatie, rapportage

intern overgaan op nieuwe namen

De overgang vindt plaats na 27 april ivm geplande vakanties.

 • reverse dns tables
 • resolv.conf
 • tcpip wrapper, .rhosts
 • uitgaande email
 • .htaccess
 • www pages, uucs huisstijl
 • heel veel scripts
 • nog veel meer
Bij phys.uu.nl wordt (voor de eigen gebruikers) een aparte mailserver in de lucht gehouden tbv het ont/her-subscriben van mailing-lists.

Aanpassingen op de news server
                            uren  periode

A. Server heet nog news.cs.ruu.nl, maar moet als
  news.cs.uu.nl bereikbaar zijn.
  - Voor de newsreaders is dat geen probleem.
  - Voor de providers moet het toch in overleg...

B. Server heet nog news.cs.ruu.nl, maar moet readers
  in *.cs.ruu.nl en anx*.accu.uu.nl (?) accepteren.
  - Aanpassen nnrp.access file            0.1   nu - 15/4

C. Provider ACCU, Fys of Phil gaan over op uu.nl
  domain. Per provider:
  - Aanpassen newsfeeds                0.4   15/4 - 1/6
  - Aanpassen nntpsend.ctl              0.2   15/4 - 1/6
  - Aanpassen hosts.nntp               0.1   15/4 - 1/6

D. Server gaat news.cs.uu.nl heten.
  - Overleg met newsadmins bij ACCU, NLnet,
   Fys en Phil
  - Aanpassen newsfeeds                0.6   15/4 - 1/6
  - Aanpassen inn.conf                0.1   15/4 - 1/6
  - Reboot nodig                   0.3   15/4 - 1/6

E. Server heet news.cs.uu.nl, ACCU is over, lokale
  groepen worden hernoemd.
  - Gebruikers inlichten               ? 
  - Aanpassen newsfeeds                0.2   1/6 - ...
  - Aanpassen nnrp.access               0.1   1/6 - ...
  - Aanpassen active                 0.5   1/6 - ...
  - Aanpassen newsgroups               0.2   1/6 - ...
  - Aanpassen expire.ctl               0.2   1/6 - ...

Notes:
 1. De volgorde voor de stappen C en D ligt niet vast.
 2. Als alles gecoordineerd gaat kunnen C en D in een keer. Ik
  weet niet of dit echt wenselijk is.
 3. Stap D gaat op zich simpel samen met de omnaming van alle
  machines in de vakgroep als dat in een grote aktie gebeurt.
  Maar overleg met de andere NewsAdmins is nodig, dus kan het
  niet in een weekend. Als we dat al van plan waren...
 4. Stap E staat los van de echte omnaming. Het zal dus later
  gebeuren. Ik zal er niet om vragen...

Voortgang

Evaluatie

De hele operatie is goed verlopen. Behalve een paar (onnodige) reboots van de www server en een interruptie van de mail delivery service (5 minuten) hebben gebruikers weinig kunnen merken. Door afhankelijkheid van beheerders elders heeft uitgaand news een tijdje stil gelegen.

Conclusiespenning@cs.ruu.nl, Mon Mar 23 15:06:26 MET 1998 -- Mon Jun 15 22:55:43 MDT 1998