Minor Organisatie en informatie voor HBO

De minor Organisatie en Informatie voor HBO geeft een beeld van het vakgebied Organisatie en Informatie. Deze minor biedt geen directe toegang tot een masteropleiding. Afhankelijk van de precieze inhoud van de minor, draagt deze in meerdere of mindere mate bij tot het kwalificeren voor toegang tot de masteropleiding Business Informatics. Met name het met goed gevolg afsluiten van de modules Wetenschappelijke onderzoeksmethoden (WO) en Strategisch management, org.ontwikkeling en ICT (SMOI) draagt hier sterk toe bij. Deze modules worden daarom aanbevolen voor studenten die de master Business Informatics willen gaan volgen.

De minor bestaat uit 4 vakken, te kiezen uit:

Mens, Maatschappij en ICT
Wetenschappelijke onderzoeksmethoden
Informatiesystemen
Modelleren en systeemontwikkeling
Strategisch management org.ontwikkeling en ICT
Organisationele communicatie
Organisaties en ICT
Datamodelleren en databases

Zie ook deze pagina.