Minor logica

De minor logica is een co-productie van Wijsbegeerte en Informatica.

Logica is de wetenschap van het correcte redeneren. Logica houdt zich niet alleen bezig met hoe een correcte redenering er uit ziet (vorm), maar ook met de vraag wat correctheid nu eigenlijk is (inhoud). De studie van de vorm is het domein van de syntaxis. Hier bestuderen we hoe (formele) talen in elkaar zitten en hoe je een afleidingssysteem specificeert. De studie van de inhoud is het domain van de semantiek. Hier komen begrippen als waarheid en geldigheid aan de orde.

Moderne Logica heeft een rijke traditie, die zowel filosofisch inzicht heeft geleverd als toepasbare technieken. Logica heeft connecties met Informatica, Linguistiek, Wijsbegeerte, Wiskunde, Natuurkunde en Rechten. In de minor worden deze connecties zichtbaar gemaakt. De minor laat de schoonheid en diepgang van moderne logische ideeën zien. De minor vergt zeker ook enig technisch kunnen.

In de cursussen Logica 1 en Logica 2 worden de twee meest succesvolle formele systemen ooit ontworpen bestudeerd: de propositie en de predicaten logica. Logica 1 wordt onderwezen in drie varianten: een filosofische, een AI variant met meer computerpracticum en een excursie naar de automaten-theorie, een Computer Science variant met aandacht voor de verzamelingenleer. Logica 2 wordt onderwezen in twee varianten: een filosofische en een AI variant.

Het vak Geschiedenis van de Logica behandelt de ontwikkeling van de logica van het Pleistoceen tot nu, met een nadruk op de laatste 150 jaar. Hier wordt onder andere het werk van Gödel behandeld. Het college Filosofie van de Informatica behandelt Informatica als een empirische en als een formele wetenschap. Hierbij komen de logische grondslagen van de informatica aan de orde. Het vak argumentatieleer houdt zich niet bezig met formele systemen, maar concentreert zich op praktisch redeneren. De vakken Logische Complexiteit, Automatisch Redeneren en Inleiding Intelligente Systemen diepen de ideeën uit de eerdere colleges verder uit.

De minor logica is geschikt voor bèta studenten -- wij denken daarbij bijvoorbeeld ook aan fysici en chemici -- maar ook voor alfa-gamma studenten met enige affiniteit tot formele methoden - te denken valt aan taalkunde- en rechtenstudenten.

Doelgroep

Alle opleidingen behalve Informatica, CKI en Wijsbegeerte

Uniforme inhoud

(1) Eén vak Logica 1, te kiezen uit: Logica 1 voor filosofen (niveau 1, WB1BD4052) OF Logica 1 voor CKI (niveau 1, WB1BD3033) OF Logica en verzamelingenleer (niveau 1)
(2) Eén vak Logica 2, te kiezen uit: Logica 2 voor filosofen (niveau 2, WB2BD3061 of niveau 3, WB3BD3061; in oneven jaren) OF Logica voor AI (niveau 3)
(3) Geschiedenis van de logica (niveau 2, WB2BD3053 of niveau 3, WB3BD3053; in even jaren) OF Filosofie van de informatica (niveau 3)

Keuzevakken

Taalfilosofie (niveau 1, WB1BD3035)
Argumentatieleer (niveau 2, WB2BA3002)
Inleiding intelligente systemen (niveau 2)
Logische complexiteit (niveau 3, WB3B3071)
Automatisch redeneren (niveau 3)

Keuzeregels

Totaal minimaal 4 vakken, waarvan minimaal één op niveau 3