Minor informatica

Informatica is een vakgebied dat in de loop van dertig jaar de wereld heeft veroverd. Het omvat alle aspecten van automatisering: van communicatie via internet en automatische piloten voor vliegtuigen, tot electronisch betalingsverkeer en informatiesystemen die een arts helpen bij het stellen van diagnoses.

Overal waar mensen actief zijn, worden ze ondersteund door computers. Daarbij komt dat de problemen die moeten worden opgelost, telkens anders zijn. Dat maakt de onderwerpen bij Informatica zeer gevarieerd.

Doelgroep

Alle opleidingen behalve Informatica (wiskunde-B1 of -A1,2 vereist)

Doorstroomrechten

De minor Informatica geeft in combinatie met een major Wiskunde, Informatiekunde of CKI toegang tot het masterprogramma Game and Media Technology

De minor Informatica geeft in combinatie met een major Wiskunde, Informatiekunde of CKI ook toegang tot het masterprogramma Software Technology, op voorwaarde dat als keuzevakken binnen de minor Functioneel programmeren en Grammatica's en ontleden zijn gekozen, terwijl daarnaast kennis van Logica en verzamelingenleer aantoonbaar aanwezig is.

In het onderstaande wordt bij de veronderstelde voorkennis van sommige vakken "enige wiskunde" vermeld. De wiskunde zoals die in het eerste jaar van een beta-opleiding wordt onderwezen, is hier ruim voldoende.

Uniforme inhoud

Imperatief programmeren (niveau 1, niet voor studenten met major Informatiekunde of CKI)
Datastructuren (niveau 2, voorkennis: Imperatief programmeren, enige wiskunde, niet voor studenten met major CKI)
Modelleren en systeemontwikkeling (niveau 2, voorkennis: Imperatief programmeren, niet voor studenten met major Informatiekunde)

Keuzevakken

Functioneel programmeren (niveau 2, voorkennis: Imperatief programmeren)
Databases (niveau 2, voorkennis: Imperatief programmeren)
Netwerken (niveau 2, voorkennis: Imperatief programmeren, niet voor studenten met major Informatiekunde)
Inleiding intelligente systemen (niveau 2, voorkennis: Logica en verzamelingenleer)
Internetprogrammeren (niveau 2, voorkennis: Imperatief programmeren)
Graphics (niveau 2, voorkennis: enige wiskunde)
Algoritmiek (niveau 2, voorkennis: Datastructuren)
Data mining (niveau 2, voorkennis: Databases, Statistiek)
Zoekalgoritmen (niveau 2, voorkennis: Datastructuren)
Grammatica's en ontleden (niveau 3, voorkennis: Functioneel programmeren)
Programmeren en correctheid (niveau 3, voorkennis: Logica en verzamelingenleer)
Gedistribueerd programmeren (niveau 3, voorkennis: Netwerken)
Advanced database systems (niveau 3, voorkennis: Databases)
Optimalisering en complexiteit (niveau 3, voorkennis: Graphics, Datastructuren)
Expertsystemen (niveau 3, voorkennis: Databases)
Beeldverwerking (niveau 3, voorkennis: enige wiskunde)
[Alle genoemde vakken komen tevens voor in de major Informatica.]

Keuzeregels

Totaal minimaal 4 vakken, waarvan minimaal één op niveau 3