Minor Informatica voor HBO-studenten

De minor `Informatica voor HBO-studenten' geeft een breed overzicht van de universitaire informatica-opleiding. Het wetenschappelijke karakter van de aangeboden inhoud geeft een goed beeld van wat het betekent om informatica aan de universiteit te studeren, en bereidt studenten die een master informatica willen doen goed voor. Studenten van de opleiding Mediatechnologie die deze minor succesvol afronden, worden zonder verdere eisen toegelaten tot de vier masterprogramma's op het gebied van de informatica (Agent Technology, Applied Computing Science, Game and Media Technology, Software Technology). Studenten van HBO-opleidingen Hogere informatica, Informatica en Technische informatica hebben dit recht ook zonder een minor gevolgd te hebben. Voor de andere HBO-opleidingen geeft deze minor niet direct toelating tot de masterprogramma's van informatica maar doet wel het aantal deficiënties afnemen. Onze verwachting is wel dat succesvolle afronding van deze minor leidt tot een grote slaagkans bij een masterprogramma van informatica.

De minor bestaat uit vier vakken:

Computerarchitectuur en netwerken
Functioneel programmeren
Logica voor informatica
Talen en compilers