Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica contact intern
people education research library calendar archive services jobs

MSc programs - Lerarenopleiding Informatica

Utrecht

Lerarenopleiding Informatica

De Lerarenopleiding Informatica aan de UU is in juni 2007 gestart. De master leidt op tot 1e graads docent Informatica. Deze bevoegdheid heb je nodig om in de bovenbouw van havo en vwo het vak Informatica te mogen geven. De formele naam van deze master is Science Teacher Education Informatica (STE-i).

Informatica is een jong vak in het voortgezet onderwijs. Het startte in 1998 toen de tweede fase een feit werd. Door de oprichting van een tijdelijk consortium van universiteiten en hogescholen, is er een omscholing opgezet, waarin 1e graads bevoegde docenten in een ander vak, werden opgeleid om het schoolvak Informatica te geven. Inmiddels zijn er ca. 370 docenten met een bevoegdheid voor Informatica in Nederland. Dit is echter niet genoeg en de komende jaren dreigt het tekort te groeien.

Het vak kent een brede opzet in het voortgezet onderwijs. Het biedt aankomende studenten Informatica of Informatiekunde voordelen bij een vervolgstudie in deze richtingen. Ook in multimediale, bètatechnische en economische vervolgopleidingen komen veel aspecten van het schoolvak Informatica terug.

Inmiddels is het vak in de ‘vernieuwde tweede fase’ sterk in aantal uren gegroeid. Het is een profielkeuzevak in het profiel Natuur & Techniek maar kan ook in de vrije ruimte gekozen worden in alle andere profielen. Het vak heeft op het vwo 440 studielasturen en op de havo 320 studielasturen.

Het examenprogramma Informatica in het voortgezet onderwijs, bevat de onderstaande onderwerpen:

 • Informatiesystemen,
 • Informatieanalyse en Systeemontwikkeling,
 • Besturingsssystemen,
 • Communicatie en Netwerken,
 • Hardware,
 • Software Engineering,
 • Programmeren,
 • Organisatieanalyse en Projectmatig werken,
 • Relationele Databases
Inmiddels is een scala aan modules ontwikkeld over diverse onderwerpen als:
 • Computer Architectuur,
 • Biometrie,
 • Kunstmatige Intelligentie,
 • Mens- en Machine Interactie,
 • Encryptie,
 • Robotica,
 • Model Checking
Deze modules bieden een uitbreiding op het examenprogramma omdat het aantal studielasturen is toegenomen.

Toelating tot de master

Om aan de Master Science Education deel te mogen nemen heb je een bachelor Informatica of Informatiekunde nodig. Starten is al mogelijk wanneer je nog 15 ects voor het bachelorprogramma moet behalen. Een aanrader is om al in de bachelorfase te kiezen voor de OCEP cursus (Oriëntatie Cursus op de Educatieve Praktijk). Deze bachelorcursus is gericht op ontwikkeling van presentatie- en communicatievaardigheden ten aanzien van individuen en groepen. Je kunt deze cursus ook volgen wanneer je al aan de master begonnen bent. De cursus geeft een goede indruk van het beroep van docent. Informatie over de OCEP kun je vinden op www.ivlos.uu.nl.

Hoe ziet de master er uit?

In het eerste jaar van de educatieve master, volg je mastervakken bij Informatica of Informatiekunde en doe je een onderzoek. In verband met de breedte van het vak in het voortgezet onderwijs, zal je worden aangeraden een vakkenpakket samen te stellen dat aansluit bij de examenonderwerpen.

In het tweede jaar staan onderwijs, didactiek en vakdidactiek centraal. Deze vakken volg je bij het IVLOS, waar je met studenten uit andere (bèta)vakken samenwerkt. Je loopt in dit jaar twee stages op een school. In de eerste stage geef je les onder begeleiding van een docent. In de tweede stage geef je zelfstandig les.

De opleiding kent ook een baanvariant waarin je in een maatwerktraject krijgt aangeboden en de opleiding kunt combineren met een baan als docent. UTEAch is de internationale variant van de lerarenopleiding. Deze opleiding is Engelstalig en bereidt voor op docentschap op internationale scholen of tweetalig onderwijs. UTEAch kent dan ook een buitenlandstage.