Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica contact intern
people education research library calendar archive services jobs

bachelor informatica - Universiteit Utrecht

Informatica, de studie voor jou?

Eerst een paar misverstanden uit de wereld helpen. Om informatica te studeren hoef je geen verstand te hebben van computers. Alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt leer je tijdens de studie. Ook is het beslist niet zo dat je de hele dag achter de computer zit. Op deze pagina lees je meer over de student die wij zoeken en over wat je moet regelen als je voor informatica kiest.

Pas jij in deze profielschets?

Hoe weet je nu of informatica voor jou de meest geschikte studie is? Allereerst is je motivatie van belang. Daarnaast moet je uiteraard beschikken over een passende vooropleiding. Je moet natuurlijk wel belangstelling hebben voor computers en de vele mogelijkheden daarvan. We verwachten enthousiasme bij deelname aan practica en projecten, waarin je bijvoorbeeld toepassingsprogramma's ontwerpt. Informatica studeren betekent ook dat je belangstelling voor wiskunde moet hebben. Verder ben je niet bang om hard te werken en grote hoeveelheden leerstof te verwerken. Wanneer je van dit alles de uitdaging inziet, heb je aan informatica een zeer boeiende en gevarieerde opleiding.

Heb jij de juiste voorpleiding?

Het profiel natuur & techniek geeft rechtstreeks toegang tot informatica. De andere profielen moeten worden aangevuld met wiskunde B1 en B2. Mis je een wiskundevak, dan kun je een (zomer)cursus volgen bij het James Boswell Instituut, tel. (030) 253 8666. Heb je natuur & gezondheid zonder wiskunde B2, dan mag je dat vak ook tijdens je eerste studiejaar inhalen. Over het aanvullend onderwijs van het James Boswell Instituut is een aparte brochure verkrijgbaar. Voor meer informatie over de zomercursussen wiskunde kun je ook direct contact opnemen met het James Boswell Instituut.

Hoe schrijf je in?

Als je informatica wilt gaan studeren, doe dan een verzoek tot inschrijving bij de Universiteit Utrecht. Hoe dat werkt zie je op www.uu.nl/bachelors. Voldoe je aan de eisen, dan ontvang je een bewijs van toelating waarmee je je definitief kunt inschrijven. De cijfercode voor je aanmelding is: informatica (code 6978) in Utrecht. Zorg ervoor dat je je voor 1 augustus inschrijft, want alleen dan weet je zeker dat je op 1 september met de opleiding kunt beginnen. Schrijf je je in na 31 augustus, dan kun je alleen instromen met toestemming van de decaan van de faculteit. Een van de voordelen van op tijd inschrijven is dat je op de hoogte gehouden wordt van de introductie-activiteiten.

Wat kost studeren?

De hoogte van het collegegeld wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door het ministerie OC&W. Om je een indruk te geven: het collegegeld voor 2007-2008 voor voltijdstudenten van binnen de Europese Economische Ruimte (EER) bedraagt 1.538,- euro. Je kunt het collegegeld eventueel in zes termijnen betalen. Je betaalt dan eenmalig een extra bedrag van 13,61 euro. Daarnaast moet je rekening houden met uitgaven voor boeken, readers en dergelijke. Bij informatica bedragen deze kosten ongeveer 275 euro per jaar.
Meer informatie over kosten van de studie en studiefinanciering vind je hier