Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica contact intern
people education research library calendar archive services jobs

bachelor informatica - Universiteit Utrecht

Het onderwijsprogramma

De opleiding informatica aan de Universiteit Utrecht bestaat uit twee fasen. De eerste fase, de bachelorfase, duurt drie jaar en wordt afgesloten met het bachelordiploma (BSc). Je bacheloropleiding bestaat voor het grootste deel uit een major (informatica, je hoofdrichting). Daarnaast heb je vrije keuzeruimte: profileringsruimte. In de tweede fase volg je een masterprogramma waarin je je verder specialiseert. Die fase sluit je na twee jaar af met de mastertitel (MSc). De totale studieduur is dus vijf jaar. Je hebt ook recht op vijf jaar studiefinanciering.

Voor meer informatie over het onderwijs aan de Universiteit Utrecht kijk je op www.studiekiezers.nl

Major Informatica

Met de keuze voor de major heb je je hoofdrichting bepaald: informatica. De major beslaat driekwart van je bacheloropleiding. Iets meer dan de helft ervan bestaat uit verplichte major-cursussen. Alle studenten informatica volgen deze cursussen; ze vormen de basis van de opleiding.

In de verplichte major-cursussen leer je hoe een computer werkt en hoe je moet programmeren in de talen Java en Haskell. Ook leer je hoe je gegevens op efficiënte wijze kunt opslaan (en weer terugvinden), en hoe je continu verlopende processen kunt visualiseren in de vorm van bewegende beelden. In het verplichte deel van de major komen ook enkele wiskunde- en logicavakken voor die je niet kent van het vwo, maar die nuttig zijn voor informatici. Een bijzonder onderdeel van de major is het softwareproject. In dit project ontwikkel je met tien studenten een omvangrijk computerprogramma voor een echt automatiseringsprobleem van een echte opdrachtgever. In een andere cursus oefen je je communicatieve vaardigheden, zoals presenteren en schrijven.

Iets minder dan de helft van de major bestaat uit optionele major-cursussen. Dit zijn keuzevakken die je binnen de major informatica kunt kiezen. Deze cursussen gaan bijvoorbeeld over programmeren voor netwerken of voor internet, of over grote gegevensverzamelingen. Maar het kan ook zijn dat je technieken bestudeert voor het genereren of bewerken van beelden. Andere optionele cursussen gaan over de beschrijving en vertaling van computertalen of de analyse van kennissystemen. Ook de meer theoretische kanten van de informatica komen aan bod. Daarbij beschouw je computerprogramma's als wiskundige formules waarop je allerlei rekenregels kunt toepassen, om er zeker van te zijn dat de programma's onder alle omstandigheden snel een correct antwoord geven. In het optionele deel van de major is het bovendien mogelijk om individueel onderzoek te doen of een stage te lopen in een bedrijf.

Profileringsruimte

In de profileringsruimte (een kwart van de bacheloropleiding) kun je vakken kiezen uit het totale cursusaanbod van de Universiteit Utrecht. Laat je leiden door je eigen interesses en ambities. Daarbij gaat het om de volgende mogelijkheden:

 • cursussen buiten de major informatica die passen bij je interesse;
 • extra cursussen binnen de major informatica;
 • voorbereidingscursussen voor een bepaald masterprogramma dat je wilt volgen;
 • of cursussen die je voorbereiden op een ander vervolg van je (studie)loopbaan.

Je kunt in de profileringsruimte ook kiezen voor een minor. Dat is een door de universiteit samengesteld pakket van cursussen. Er zijn minors op allerlei wetenschapsgebieden die je kunt volgen, en ook een aantal die speciaal voor studenten informatica zijn ontwikkeld.

Minors

 1. Mediatechnologie

  Mediatechnologie gaat over het ontwerpen en ontwikkelen van oplossingen voor het overdragen van mulimediale informatie. Dit speelt in op blijvende en verdergaande ontwikkelingen binnen informatica met betrekking tot dynamiek en pluriformiteit van het gebruik van media, met name beeld, audio (spraak en muziek), video, 3D-objecten, en interactieve (virtuele) omgevingen. Op de gebieden communicatie en contentmanagement e.d. zijn er raakvlakken met Informatiekunde.

 2. Software engineering

  De minor Software engineering gaat over het proces van softwareontwikkeling. Software-architectuur, methoden voor softwareconstructie en projectmanagement staan centraal.

 3. Technische kunstmatige intelligentie

  In deze minor wordt informatica gecombineerd met psychologie en logica. Computers worden steeds vaker toegepast in situaties waarin intelligent gedrag is vereist, dat wil zeggen het vermogen om te leren en om problemen op te lossen. Om deze toepassingen te ontwerpen gebruikt de kunstmatige intelligentie inzichten over menselijke leerprocessen uit de psychologie en redeneerschema's uit de logica.

 4. Bedrijfsgerichte informatica

  Deze minor combineert informatica met bedrijfs- en managementvakken. Het bedrijfsleven heeft grote behoefte aan mensen die goede ondersteunende systemen kunnen ontwikkelen voor allerlei processen. Denk bijvoorbeeld aan systemen voor voorraadbeheer, e-business, productieplanning en goederendistributie.

 5. Informatiekunde

  Deze minor gaat over de menselijke kant van automatisering. Ontwikkelingen op het gebied van digitale media en ICT worden beoordeeld op hun betekenis voor het functioneren van mensen, organisaties en de maatschappij als geheel.

 6. Wiskunde

  Deze minor is geschikt voor studenten met belangstelling voor wiskunde en vormt een goede voorbereiding op de masteropleidingen die tot fundamenteel informatica-onderzoek opleiden. Onder voorwaarden geeft deze minor tevens toegang tot de lerarenopleiding wiskunde.

Academische vorming

In de driejarige bachelorfase wordt veel aandacht besteed aan academische vorming en aan vaardigheden. Dat merk je in iedere cursus, maar ook in speciale vaardigheidscursussen. Denk aan vaardigheden als:

 • argumenteren en redeneren;
 • programmeren en ontwerpen;
 • mondeling en schriftelijk communiceren met vakgenoten en niet-vakgenoten;
 • presenteren met audiovisuele hulpmiddelen;
 • bouwen van websites;
 • uitleggen van begrippen en denkbeelden;
 • discussiëren;
 • begrijpend en beoordelend lezen;
 • zoeken van informatie in bibliotheken en op internet;
 • werken in groepen;
 • projectmanagement;
 • time management;
 • reflecteren op en verbeteren van eigen functioneren;
 • communiceren met opdrachtgevers;
 • analyseren en modelleren van situaties en processen;
 • herkennen van abstracte patronen;
 • en oplossen van een probleem.

Elke student stelt tijdens de bachelorfase een portfolio samen met werkstukken waaruit blijkt hoe ver hij of zij is met de verwerving van deze vaardigheden.

Studiebegeleiding

De studiebegeleiding heeft een persoonlijk karakter. Zo wordt elke student gekoppeld aan een lid van de wetenschappelijke staf, die optreedt als je persoonlijke mentor. Deze mentor begeleidt je gedurende de hele bachelorfase (tenzij je tussentijds aangeeft dat je een andere mentor wilt). De mentor zorgt voor introductie en inwerken, volgt je resultaten en helpt je bij het aanleren van studievaardigheden. Zonodig verwijst hij of zij je naar speciale vaardigheidscursussen of werkgroepen. Ook bij de keuze van informaticacursussen of profileringsvakken zal je mentor je graag adviseren.

Kerngegevens departement Informatica

aantal eerstejaars: 143
totaal aantal studenten: 756
aandeel vrouwelijke studenten: 9%
wetenschappelijk personeel: 117
waarvan aantal hoogleraren: 8

Geïnteresseerd in de details?