Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica contact intern
people education research library calendar archive services jobs

bachelor informatica - Universiteit Utrecht

Minor Theoretische informatica

Deze minor is bij uitstek geschikt voor studenten uit exacte studierichtingen (biologie, scheikunde, natuurkunde, ...) en beoogt een aan hun interesse en niveau aansluitend pakket informatica-vakken aan te bieden. Het adjectief 'theoretisch' wil hier zeggen dat vooral vakken zijn geselecteerd die modellering en theorievorming vooropstellen. De minor geeft een goede voorbereiding op masterprogramma's als Applied Computing Science en Agent Technology, zonder voor niet-informaticastudenten een garantie voor toelating te bieden. Het is aan informatiecastudenten ook toegestaan deze minor te kiezen, maar uiteraard kunnen ze daartoe gekozen vakken dan niet meer in hun major opvoeren.

Keuzevakken

Imperatief programmeren (niveau 1, niet voor studenten met major informatica of informatiekunde)
Datastructuren (niveau 2, voorkennis: Imperatief programmeren, Wiskunde voor informatici; niet voor studenten met major informatica)
Zoekalgoritmen (niveau 2, voorkennis: Datastructuren)
Gedistribueerd programmeren (niveau 3, voorkennis: Netwerken)
Inleiding intelligente systemen (niveau 3, voorkennis: Logica en verzamelingenleer)
Algoritmiek (niveau 3, voorkennis:  Datastructuren)
Logica voor AI (niveau 3, voorkennis: Logica en verzamelingenleer, ontleend aan major CKI)
Programmeren en correctheid (niveau 3, voorkennis: Logica en verzamelingenleer)
Filosofie van de informatica (niveau 3, voorkennis: Logica en verzamelingenleer)

Keuzeregels

Totaal minimaal 4 vakken.