Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica contact intern
people education research library calendar archive services jobs

bachelor informatica - Universiteit Utrecht

Minor Game- en Mediatechnologie

Mediatechnologie gaat over het ontwerpen en ontwikkelen van oplossingen voor het overdragen van multimediale informatie. Dit speelt in op blijvende en verdergaande ontwikkelingen binnen informatica met betrekking tot het gebruik van media, met name beeld, audio (spraak en muziek), video, 3D-objecten, en interactieve (virtuele) omgevingen.

In steeds meer computertoepassingen beweegt de gebruiker zich door een virtuele wereld. Denk maar aan computer games, vlucht- en rij simulatoren, en architectuur-ontwerpsystemen. In ons onderzoek richten wij ons op de vraag hoe we deze werelden levensecht kunnen maken. Enerzijds dient daarvoor de graphics van zeer hoge kwaliteit te zijn. Anderzijds dienen de computergestuurde wezens die deze werelden bewonen zich op natuurlijke wijze te bewegen.

Zoekmachines zoals Google werken goed voor tekstbestanden, maar niet voor multimedia. Voor het zoeken in grote collecties plaatjes, video, muziek, en driedimensionale objecten moeten nieuwe technieken ontwikkeld worden. Bij voorkeur gaan we daarbij uit van het herkennen van auditieve en visuele patronen die in de perceptie van mensen belangrijk zijn.

De veelheid aan technieken en systemen, en de snelle ontwikkelingen daarin maken academische scholing met koppeling naar onderzoek gewenst. In Utrecht geven we ook gedegen onderwijs in deze meer technische aspecten van de informatica. Verder zijn er op de gebieden internetprogrammeren en scripting raakvlakken met onze minor softwaretechnologie, en op de gebieden communicatie en contentmanagement e.d. zijn er raakvlakken met onze studie informatiekunde.

Doelgroep

Alle bèta-opleidingen (voldoende programmeerervaring in een objectgeoriënteerde programmeertaal is vereist)

Keuzevakken

Multimedia (niveau 1, ontleend aan major Informatiekunde)
Human-computer interaction (niveau 1, niet voor studenten met major Informatiekunde)
Wiskundige technieken in de informatica (niveau 1, alleen voor studenten met major Informatiekunde, ontleend aan major Informatica)
Graphics (niveau 2, voorkennis: Wiskunde voor informatici, niet voor studenten met major Informatica)
Drie-dimensionaal modelleren (niveau 3, voorkennis: Graphics, ontleend aan major Informatica)
Game design (niveau 3, voorkennis: Graphics, ontleend aan master Game and Media Technology)
Inleiding beeldverwerking (niveau 3, voorkennis: Wiskunde voor informatici, ontleend aan major Informatica)

Keuzeregels

Totaal minimaal 4 vakken, waarvan ten minste één op niveau 3.