Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica contact intern
people education research library calendar archive services jobs

bachelor informatica - Universiteit Utrecht

Major informatica

Informatica: alle aspecten van automatisering

Informatica is een vakgebied dat in de loop van dertig jaar de wereld heeft veroverd. Het omvat alle aspecten van automatisering: van communicatie via internet en automatische piloten voor vliegtuigen, tot electronisch betalingsverkeer en informatiesystemen die een arts helpen bij het stellen van diagnoses.

Overal waar mensen actief zijn, worden ze ondersteund door computers. Daarbij komt dat de problemen die moeten worden opgelost, telkens anders zijn. Dat maakt de onderwerpen bij Informatica zeer gevarieerd.

Een cruciale rol

Grote bedrijven en instellingen zijn vaak afhankelijk van geautomatiseerde systemen. Informatici bezitten de kennis en vaardigheden die nodig zijn om zulke systemen te ontwerpen en te bouwen. Zij weten wat er wel en niet geautomatiseerd kan worden. Zij kunnen redeneren over voorgestelde oplossingen. Daarbij werken informatici zelden alleen. Het gaat om werk in teamverband, omdat moderne geautomatiseerde systemen te groot en te ingewikkeld zijn om door één persoon te worden bedacht en gemaakt. De arbeidsmarkt voor informatici is breed en biedt vele mogelijkheden.

Problemen oplossen

Tijdens de studie informatica ben je steeds bezig met het oplossen van problemen. Met behulp van software of met denkwerk, als software zélf het onderwerp van studie is. Je gebruikt de computer om berekeningen uit te voeren, om ideeën uit te proberen en om te communiceren. Je bouwt zelf programma's, maar je maakt ook gebruik van bestaande programma's. Zo leer je computers en programmatuur van alle kanten kennen.

Bij het oplossen van problemen kom je allerlei wiskundige en andere abstracte vragen tegen. Vragen als: hoe efficiënt is dit programma? En doet het precies wat het moet doen, ook in extreme gevallen? Om deze vragen op te lossen heb je een goede theoretische basis nodig. Die kennis doe je op in de eerste jaren van de studie. Soms heb je de computer nodig om zo'n abstracte vraag op te kunnen lossen, in andere gevallen lukt het ook gewoon met pen en papier.

Creatief puzzelen

Daarnaast loop je vaak aan tegen andere, meer algemene vragen. Praktische vragen als: in welke vorm bied ik de informatie aan aan de computer? Kan het eigenlijk wel op de manier die ik wil? Kan het niet sneller, of overzichtelijker? Op allerlei plaatsen kom je dit soort vragen tegen. Bijvoorbeeld bij het opzetten van grote gegevensbestanden, of het ontwerpen van een reisplanner. Maar ook als je je bezighoudt met reparaties aan software waar fouten in zitten.

Meestal bedenk je verschillende oplossingen voor een probleem, en vergelijk je die op snelheid, 'robuustheid' en duidelijkheid, voordat je kiest welke de beste is. Het is een heerlijk gevoel als je een probleem hebt opgelost en het bijbehorende programma feilloos doet wat je hebt bedacht. Maar het puzzelen en analyseren vóór het zo ver is, is ook een hele uitdaging. Kortom, informatica doet een behoorlijk beroep op je creativiteit!

In de opleiding leer je bovendien logisch redeneren, en train je vaardigheden die je later op allerlei plaatsen in de maatschappij kunt toepassen.

Minors

De arbeidsmarkt voor informatici is breed en biedt talloze mogelijkheden. In aansluiting op de verschillende toepassingsgebieden ontwikkelt de Universiteit Utrecht verschillende minors. Dat zijn samenhangende cursuspakketten die studenten informatica kunnen volgen als onderdeel van hun bacheloropleiding. Speciaal voor informaticastudenten zijn een aantal minors minors ontwikkeld.

Dubbele majors: Informatica/Wiskunde en Informatica/Informatiekunde

Het is mogelijk om, in plaats van een minor, wiskunde of informatiekunde als tweede major te kiezen. Dat is een uitdagende combinatie, en het is ongeveer 25 procent meer werk dan een gewone bachelorstudie, maar je krijgt dan ook twee bachelordiploma's. Alle studie- en beroepsmogelijkheden van een van die diploma's staan dan voor je open. En je bent perfect voorbereid voor toepassingen op het grensvlak van de beide wetenschappen.

Na de bacheloropleiding

Na het behalen van je bachelordiploma mag je de titel Bachelor of Science (BSc) voeren. Een bachelordiploma is een goede voorbereiding op verschillende masterprogramma's, gespecialiseerd op een bepaald deelgebied van de informatica. De Universiteit Utrecht biedt hierin een groot aantal mogelijkheden:

  • Agent Technology
  • Applied Computing Science
  • Game and Media Technology
  • Software Technology
  • Business Informatics
  • Educatieve master - Informatica

In combinatie met een minor Informatiekunde geeft een major Informatica bovendien toegang tot het masterprogramma Content and Knowledge Engineering. Al deze programma's bestaan in een versie die speciaal op onderzoek is gericht, maar ook in een versie die opleidt voor functies in het bedrijfsleven. Een Utrechts bachelorprogramma geeft je een goede uitgangspositie voor een masterprogramma informatica aan een universiteit of hogeschool elders in binnen- of buitenland. Je kunt ook denken aan masterprogramma's op terreinen die verwant zijn met informatica, zoals bedrijfsinformatiesystemen, kunstmatige intelligentie, bio-informatica of informatiekunde.

Je kunt alle kanten op

De studie informatica is gericht op zeer uiteenlopende toepassingen. Je leert hoe je een automatiseringsprobleem precies moet beschrijven, en hoe je een systeem opbouwt dat tot een goede oplossing leidt. Daarnaast kun je in de minors zien hoe informatica wordt gecombineerd met andere wetenschappen. Voor jou als student heeft dat het voordeel dat de studie goed aansluit bij een vakgebied dat je interesse heeft. In de bachelorfase wordt bovendien veel aandacht besteed aan academische vorming en aan vaardigheden. Pas in de masterfase specialiseer je je op een bepaald deelgebied of toepassingsgebied van de informatica, maar na je afstuderen kun je nog alle kanten op. Om informatica te kunnen gaan studeren hoef je vooraf geen ervaring met computers te hebben, of kennis van programmeertalen. En tijdens je studie zit je beslist niet de hele dag achter de computer!

Vragen?

Voor meer informatie of persoonlijke vragen over Informatica kun je terecht bij onze studieadviseur: Corine de Gee
tel: (030) 253 2818
e-mail: info-scholieren@cs.uu.nl