Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica contact intern
people education research library calendar archive services jobs

bachelor informatica - Universiteit Utrecht

Afstuderen en daarna

Na het behalen van je bachelordiploma mag je de titel BSc voeren. Je kunt dan direct doorstromen naar een masteropleiding aan de Universiteit Utrecht, elders in Nederland of in het buitenland. Maar je kunt ook eerst ervaring opdoen met betaald werk en eventueel later alsnog een masteropleiding volgen. Na afronding van de masterfase krijg je de titel MSc. Hoewel masterprogramma's meer gespecialiseerd zijn dan de bacheloropleiding, leiden zij niet op voor een vastomlijnd beroep, zoals de opleidingen voor arts en apotheker dat wel doen. De nadruk ligt nog steeds op het ontwikkelen van algemeen toepasbare vaardigheden.

Beroepsperspectieven

Ervaring, kwaliteit en een relevante opleiding behouden waarde. Je merkt dat goede informatici altijd gezocht worden, onafhankelijk van de conjunctuur. Bijvoorbeeld als software engineer in dienst van een software house, informatie-analist bij een bedrijf of overheid, docent (heao, hio, bedrijfsopleidingen etc.) of consultant bij een adviesbureau.
Het tekort aan ICT-professionals op HBO- en WO-niveau zal in 2010 de 10.000 naderen. Het aanbod van afgestudeerde ICT-ers blijft de komende jaren dalen, terwijl de vraag toeneemt. Het tekort is ook kwalitatief van aard. Naast specialistische kennis en ervaring, missen bedrijven strategisch inzicht, commerciele en communicatieve vaardigheden van hun ICT-medewerkers. Dit staat in de ICT Marktmonitor 2007 van ICT~Office. In de ICT Marktmonitor staan trends en cijfers beschreven van de Nederlandse ICT-branche.

Na een aantal jaren

Een afgestudeerd informaticus gaat in veel gevallen na verloop van tijd leiding geven aan een groep programmeurs en beginnende informatici. Daarvoor moet je een breed overzicht hebben en diepgaand inzicht in de informatica en de ontwikkeling van nieuwe methoden. De ontwikkelingen in de informatica (met name op het gebied van apparatuur en fundamentele methoden) gaan zeer snel. Het is daarom goed mogelijk dat een oplossing die eerst verworpen werd, een paar jaar later wel realiseerbaar blijkt te zijn. Anticiperen op dergelijke ontwikkelingen is van het grootste belang en kan een flink gedeelte van de werktijd in beslag nemen.

Bij de universiteit blijven

Het is ook mogelijk om na je afstuderen aan de universiteit te blijven. Dat kan zijn als assistent of onderzoeker in opleiding (aio of oio). Je doet dan vier jaar zelfstandig wetenschappelijk onderzoek, uitmondend in een promotie. Daarmee ben je doctor in de informatica (dr).

Interviews met afgestudeerden