Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica contact intern
people education research library calendar archive services jobs

bachelor informatica - Universiteit Utrecht

Minor Software engineering

Deze minor gaat over het proces van software-ontwikkeling. Hoe ga je te werk bij het bouwen van een groot systeem? Hoe voorkom je dat het overleg tussen de teamleden zoveel tijd gaat vergen dat het project nooit af komt of veel meer tijd en geld vergt dan was begroot? Hoe zorg je ervoor dat het product vrij is van storende en lastig vindbare bugs?

Hoe ontwerp je software die gemakkelijk aan nieuwe ontwikkelingen aangepast kan worden? Deze minor leert je het. Software-architectuur, methoden voor softwareconstructie en projectmanagement staan centraal.

Doelgroep

Alle opleidingen (wiskunde-B1 of -A1,2 vereist)

Inhoud

Imperatief programmeren (niveau 1, niet voor studenten met major Informatica en Informatiekunde)
Modelleren en systeemontwikkeling (niveau 2, voorkennis: Imperatief programmeren, niet voor studenten met major Informatica en Informatiekunde)
Internetprogrammeren (niveau 2, voorkennis: Imperatief programmeren, ontleend aan major Informatica)
Projectmanagement (niveau 2, ontleend aan major Informatiekunde)
Software-architectuur (niveau 3, voorkennis: Modelleren en systeemontwikkeling, ontleend aan master Software Technology)
Software engineering (niveau 3, voorkennis: Modelleren en systeemontwikkeling, ontleend aan master Software technology)