Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica contact intern
people education research library calendar archive services jobs

bachelor informatica - Universiteit Utrecht

interview: Tim Dumas


Drs Tim Dumas
Software engineer
EDS CVI

Onze reisplanner is de allerbeste

Een deel van Tims werk wordt bepaald door de reisplanner. "Iedereen kent de reisplanner op floppy. Maar er bestaan veel meer vormen".

We zijn inmiddels bezig met de tweede generatie reisplanners die gericht is op grote groepen gebruikers. Denk aan het zuilensysteem op het station, een baliesysteem bij het VVV, het 06-informatienummer. Al deze systemen werken anders, daarom wordt de reisplanner gedistribueerd opgezet. Zo hoef je niet voor elk systeem alles opnieuw te maken, maar kun je gebruik maken van modules die je op verscheidene manieren aan elkaar koppelt en met elkaar laat praten. Er zijn verschillende modules, zoals het echte reisadvies, tarieven en loopafstanden."

Het specifieke aandeel van Tim in de ontwikkeling van de nieuwe reisplanners is het verzorgen van de communicatie tussen machines en software: "Want juist bij gedistribueerde systemen is dat van het grootste belang. Er is een logische onderlaag nodig die ervoor zorgt dat de informatie aan elkaar wordt gekoppeld. Het werk op mijn afdeling is erg dynamisch. We werken met ongeveer 10 mensen van hetzelfde theoretische niveau tegelijkertijd aan hetzelfde onderwerp en doen alle voorkomende werkzaamheden. Als iemand iets nieuws heeft gemaakt, moet ik meteen testen of dat functioneert met wat ik heb gebouwd, en omgekeerd."

"Waarom onze reisplanner de beste is? Het basisalgoritme `hoe kom ik het snelst van A naar B' is gewoon erg goed. Onze reisplanner geeft het snelst de beste adviezen."


Ga naar het vorige interview