Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica contact intern
people education research library calendar archive services jobs

bachelor informatica - Universiteit Utrecht

Interview: Maarten Lamers


Maarten Lamers
AiO
Universiteit Utrecht

Neurale Netwerken

"Informatici werken aan de ontwikkeling om met computers allerlei taken zo snel en efficiënt mogelijk uit te voeren."

"Mijn onderzoek heet `Neurale netwerken voor gegevensanalyse'. Een neuraal netwerk is geen kunstmatig brein, maar een systeem dat relaties kan leggen tussen de dingen die de computer waarneemt. Ik bekijk, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM), of een neuraal netwerk relaties kan `ontdekken' tussen luchtverontreiniging en de gezondheid van basisschoolleerlingen uit Utrecht.

Het werken met neurale netwerken heeft in principe een groot aantal voordelen. Luchtvervuiling bevat bijvoorbeeld veel verschillende componenten. Wil je het effect van diverse gradaties verontreiniging berekenen, dan moet je ontzettend veel metingen doen. Met de computer is het eenvoudig om nieuwe gegevens in te voeren. En als je het effect van extreme vervuiling zou willen meten, zou je in de praktijk een kind aan de uitlaat van een auto moeten hangen. Bij een computer hoeft dat natuurlijk niet. Het doel van mijn onderzoek is meer inzicht te krijgen in de relatie tussen luchtverontreiniging en gezondheid. Als dat lukt, kun je het netwerk gebruiken om voorspellingen te doen over het effect van verontreiniging op de gezondheid.

Wat mij als informaticus natuurlijk het meest interesseert is het begrijpen van het neurale netwerk zelf. Waarom worden bepaalde relaties gegenereerd? Daarnaast ik wil weten of het inderdaad mogelijk is een computer te gebruiken voor het analyseren van gegevens, want tot op heden ben ik daar vrij sceptisch over."


Ga naar het vorige interview
Ga naar het volgende interview