Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica contact intern
people education research library calendar archive services jobs

bachelor informatica - Universiteit Utrecht

Interview: Anka Gajentaan


Dr. Anka Gajentaan
Informatieanalist
Ministerie van Economische Zaken

Veel variatie

"Toen ik na mijn studie begon met werken had ik angst om technisch tekort te schieten. Dat was echt ongegrond."

"Sinds twee jaar werk ik bij de economische voorlichtingsdienst (EVD) van het ministerie van Economische Zaken. De EVD stimuleert Nederlandse bedrijven om te exporteren door informatie over het buitenland te verzamelen en die te verspreiden onder geïnteresseerde bedrijven. Er gaat hier dus gigantisch veel informatie in en uit. Om het beheer van alle informatie goed te laten verlopen, werken er 7 mensen op de afdeling informatica. Mijn eigen taak laat zich het best omschrijven als: `opkomen voor de 145 medewerkers van de EVD'.

Ik analyseer hoe de informatie wordt bijgehouden, wat de medewerkers willen en hoe zij het best hun informatie kunnen structureren. Als er zich een probleem voordoet, onderzoek ik hoe dat is op te lossen. De problemen zijn heel veelzijdig en kunnen lopen van postregistratie tot handelsmissies. Tijdens de opleiding heb ik geleerd om abstract te denken. Daarbij heb ik een visie op mogelijkheden van nu en in de toekomst ontwikkeld, waardoor ik eigenlijk alle problemen aan kan. Overigens liggen de echte moeilijkheden vaak niet op technisch gebied, eerder zijn ze organisatorisch van aard.

Meestal weet ik al snel of iets nuttig is om te automatiseren. Meer tijd ben ik kwijt met vergaderen en overleggen om erachter te komen wat de medewerkers precies willen of om ze een keuze te laten maken voor een bepaalde oplossing. De organisatorische problemen zijn veel lastiger dan de eigenlijke automatiseringsvragen, maar wel erg leuk en boeiend!"


Ga naar het volgende interview