Logo PPSW
 

Het Platform voor Productsoftware werkt nu samen met de Software~VOC. Zie onderstaand persbericht voor meer informatie.

 

Productsoftwarebedrijven bundelen krachten in 'Software~VOC'
8 mei 2008

De Nederlandse bedrijven die productsoftware maken, bundelen hun krachten onder de vlag van ICT~Office. Ze worden actief in een bedrijvennetwerk dat opereert onder de naam 'Software~VOC', waarin ook het platform productsoftware van de Universiteit van Utrecht is opgenomen. Daartoe hebben de universiteit en ICT~Office op 8 mei 2008 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De samenwerking moet resulteren in het stimuleren van ondernemerschap, ondersteuning bij de opbouw van bedrijven en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van productsoftware.

Bij productsoftware gaat het om pakketten zoals boekhoud- of financiële software, pakketten voor de gezondheidszorg en de installatiebranche, maar bijvoorbeeld ook om software voor de bouw en het beheer van websites. Het verschil met maatwerksoftware is dat de producten in verschillende organisaties kunnen worden gebruikt en geïnstalleerd op uiteenlopende hardware- en softwareplatforms. De Software~VOC wordt ondersteund door een Raad van Advies onder voorzitterschap van Bernard van Oranje (Levi9 Global Sourcing). De Utrechtse Universiteit wordt in de Raad vertegenwoordigd door Prof. Dr. Sjaak Brinkkemper, hoogleraar Methodologie van Productsoftware.


MKB kraamkamer

In een donderdag gepubliceerde verklaring zegt de Raad van Advies onder meer: “In Nederland wordt op heel veel plaatsen productsoftware ontwikkeld. Duizenden mensen in honderden bedrijven werken aan innovatieve producten, die het resultaat zijn van een combinatie van creativiteit en hoogwaardige kennis. Het midden- en kleinbedrijf functioneert daarbij vaak als dé kraamkamer van belangrijke technologische ontwikkelingen en als producent van duurzame en kennisintensieve exportproducten. Ons land onderscheidt zich hiermee op de wereldmarkt. Een aantal bedrijven is er in geslaagd om uit te groeien tot wereldspelers, anderen werken er hard aan om die positie ooit te bereiken.”


Software is exportproduct

Chris Ouwinga, CEO van Unit4Agresso en één van de leden van de Raad van Advies, wees er ter gelegenheid van de ondertekening van de overeenkomst op dat Nederland een software exporterend land is. “Nederland stond in 2004 met een exportwaarde van 1,7 miljard dollar aan software op de vierde plaats op de wereldranglijst”, aldus Ouwinga, die kritiek uitoefende op het gebrek aan kennis bij de overheid over het belang van de sector voor de Nederlandse economie en de innovatie. De Software~VOC gaat er bij het ministerie van Economische Zaken op aandringen om – naar Fins voorbeeld – een jaarlijks onderzoek in te stellen naar de omvang en de economische betekenis van de sector productsoftware.

Volgens Sjaak Brinkkemper (voormalig medewerker van Baan) wordt de betekenis van de productsoftware sector voor de Nederlandse economie onderschat: “Het is belangrijk dat we in ons land voldoende mensen opleiden voor de verdere uitbouw van deze kansrijke sector en dat er een goede wisselwerking komt tussen wetenschap en bedrijfsleven. Daarom werken we als wetenschappers ook samen aan een onderzoeksagenda voor de productsoftware, waar jonge en startende bedrijven van kunnen profiteren.”

Verklaring Raad van Advies

Download hier de volledige verklaring van de Raad van Advies van de Software~VOC.

De leden van de Raad van Advies van de Software~VOC zijn - naast Bernard van Oranje, Sjaak Brinkkemper en Chris Ouwinga - Harold Goddijn (CEO van TomTom), Rajesh Patel (CEO van Exact), Laurens van der Tang (CEO van Vital Healthsoftware), Bas van der Veldt (CEO van Afas) en Arnoud Verdwaald (Algemeen Directeur van GX).