Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Datamining

Onderwijs:Het vak INFODM wordt in 2018/2019 niet aangeboden.
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2009/2010
Inhoud:Het automatisch verzamelen van data neemt een steeds hogere vlucht. Denk maar aan banken, de supermarkt (met of zonder bonuskaart), maar ook in het onderzoek (denk aan het human genome project) of het web. Het doel hiervan is niet alleen het bezit, maar ook het analyseren van de data, om, bijvoorbeeld, beter inzicht in de klant te krijgen. Datamining is het vak dat zich met deze analyse bezighoudt.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Het Knowledge Discovery proces
  • Classificatie: Classificatiebomen en Regelinductie
  • Ensemblemethoden: Bagging en Boosting
  • Associatieregels en Frequente Patronen
  • Clusteringalgoritmen
Literatuur:Kan veranderen!
Pang-Ning Tan, Michael Steinbach en Vipin Kumar: Introduction to Data Mining, Addison Wesley/Pearson Education 2006, ISBN 0-321-32136-7.
Werkvorm:Hoorcollege en een aantal practicumsessies.
Toetsvorm:Schriftelijk tentamen en practicumopdracht.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
wijzigen?