Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Human Computer Interaction Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Algoritmiek

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOAL
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 3 (week 6 t/m 15, d.w.z. 3-2-2020 t/m 9-4-2020; herkansing week 27)
Timeslot:C
Deelnemers:tot nu toe 145 inschrijvingen
Rooster:De officiële roosters staan in MyTimetable
Docenten:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Erik Jan van Leeuwen
Alison Liu
werkcollege groep 1        Sukanya Pandey
Michiel van Heusden
groep 2        Ivo Gabe de Wolff
Mias van Klei
groep 3        Jelle Oostveen
Jip Wijnia
Inhoud:Voor veel toepassingen is de snelheid van de gebruikte software van groot belang. Vaak betekent dit dat er, naast bijvoorbeeld snelle computers en goede compilers, efficiente algoritmen nodig zijn. In het vak Algoritmiek zullen we een aantal technieken bestuderen om efficiente algoritmen te ontwikkelen. De technieken worden geïntroduceerd aan de hand van een aantal concrete problemen.
Literatuur:Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, Introduction to Algorithms, third edition, MIT Press / McGraw Hill, 2009.
Werkvorm:Hoorcollege, werkcollege, en practicum.
Zie de Vakpagina Algoritmiek voor meer informatie.
Toetsvorm:Prakticum en twee deeltoetsen. Beide deeltoetsen zijn gesloten boek.
Iedere toets telt voor 50 procent van het eindcijfer, door het maken van 5 of 6 van de practicumopgaven kun je 0.5 of 1 punt bonus krijgen.
Je moet tenminste 4 practicumopgaven correct hebben om een cijfer te krijgen.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn, of je moet: -een cijfer voor beide deeltentamens, een gemiddeld toetscijfer van minstens 5.50 en precies twee practica correct hebben, of -een cijfer voor tenminste een van beide deeltentamens en tenminste drie practica correct hebben
Beschrijving:Veel van de algoritmen in het college worden behandeld in het kader van een algoritmische techniek: divide-and-conquer; greedy algoritmen; dynamisch programmeren; probabilistische algoritmen. Daarbij komen verschillende algoritmen aan bod, met name ook een aantal algoritmen voor problemen op grafen, bijvoorbeeld: kortste paden, network flow. Ook worden het begrip NP-volledigheid en de benaderingsalgoritmen behandeld.
wijzigen?