Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Overdragen van informatica-onderzoek

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOOIA
Studiepunten:7.5 ECTS (=5.25 oude studiepunten)
Periode:periode 4 (week 17 t/m 27, d.w.z. 19-4-2004 t/m 2-7-2004; herkansing week 35)
Deelnemers:tot nu toe 13 inschrijvingen
Rooster:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
seminar groep 1        Gerard Vreeswijk
 
groep 2        Jan Broersen
 
Periode:periode 3 (week 6 t/m 16, d.w.z. 2-2-2004 t/m 16-4-2004; herkansing week 21)
Deelnemers:tot nu toe 9 inschrijvingen
Rooster:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
seminar          Gerard Tel
 
Periode:periode 2 (week 47 t/m 5, d.w.z. 17-11-2003 t/m 30-1-2004; herkansing week 9)
Deelnemers:tot nu toe 2 inschrijvingen
Rooster:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
seminar          Jeroen Fokker
 
Periode:periode 1 (week 36 t/m 46, d.w.z. 1-9-2003 t/m 14-11-2003; herkansing week 52)
Deelnemers:tot nu toe 7 inschrijvingen
Rooster:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
seminar          Hans Philippi
 
Inhoud:Door middel van een aantal spreek- en schrijfopdrachten oefenen studenten zelf in communicatieve vaardigheden. Elke opdracht wordt ingeleid met een hoorcollege van de docent, waarin de te gebruiken technieken worden behandeld. De spreekopdrachten introduceren diverse technieken voor het overdragen van de informatica:
  • Twee minuten vertellen aan de hand van één overheadsheet (hier wordt de techniek van het maken van sheets voor het eerst geoefend)
  • Een voordracht van 20 minuten over één kort, technisch onderwerp (het gaat hierbij vooral om de opzet van een voordracht en het presenteren van technisch materiaal: een algoritme, bewijs o.i.d.)
  • Een voordracht van 35 minuten over een groter onderwerp met meerdere bronnen. De voordrachten worden uitgebreid nabesproken, mede aan de hand van video-opnames. Hierbij leer je ook om elkaar opbouwend te bekritiseren.
Ook met de schrijfopdrachten worden verschillende technieken geoefend, te weten een deelverzameling van de volgende:
  • Een scriptie over het onderwerp van de lange voordracht;
  • Een `krantenartikel' over hetzelfde onderwerp;
  • Een `referee rapport' over een door iemand anders geschreven tekst;
  • Een `posterpresentatie' over het onderwerp van de scriptie;
  • Een evaluatie van de in dit vak geleerde dingen.
Literatuur:Leesbundel.
Werkvorm:discussiebijeenkomsten
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen is ontbreken van ten hoogte 1 toetsactiviteit toegestaan.
wijzigen?