Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Logica voor AI

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOLAI
Studiepunten:7.5 ECTS
Periode:periode 2 (week 46 t/m 5, d.w.z. 13-11-2006 t/m 2-2-2007; herkansing week 11)
Timeslot:A
Deelnemers:tot nu toe 89 inschrijvingen
Rooster:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Jan Broersen
wbg: rosalie iemhoff
   
werkcollege          Bas Steunebrink
Ron de Bruijn
  
Inhoud:De leerdoelen van LAI zijn: vertrouwd raken met de syntax en leren kennen van de semantieken en motiveringen van verschillende modale logica's; het begrijpen en kunnen hanteren van concepten als (modale) `bewijsbaarheid' en `geldigheid'; `frame'; `correspondentie'; de `modale systemen K, KD, KD4, S4 en S5'; `bisimulatie'; `volledigheid'; `canoniek model'; `common knowledge'; `distributed knowledge'; `gedistribueerde systemen'; `interpreted system'; `kennis-geloof-interactie'; `omniscience'; `weak modal systems'; `neighborhood semantics'; `impossible worlds semantics'; `model update'; etc.
Literatuur:J.-J.Ch. Meyer en W. van der Hoek, Epistemic logic for AI and computer science, Cambridge Tracts in Theoretical Computer Science, No. 41 (1995) ISBN 052146014 (hardcover), ISBN 0521602807 (paperback).
Werkvorm:Deel 1: per week 4 uur hoorcollege en 4 uur werkcollege.
Deel 2: per week 4 uur hoorcollege, 4 uur werkcollege.
Toetsvorm:Tentamen in twee delen. Tentamen in twee delen. Het eerste deel (gesloten boek) gaat over de (meta)theorie van modale logica. Het tweede deel (ook gesloten boek) gaat over de basis van kennislogica en toepassingen. Daarnaast zullen er in beide delen van het vak huiswerkopgaven (1 per week) worden uitgedeeld. Het gemiddelde van de cijfers van de huiswerkopgaves wordt voor 15% meegeteld in het cijfer voor de delen. Het totaalresultaat is het gemiddelde van de resultaten van de twee delen. Resultaten van tentamens worden bekendgemaakt op de bovengenoemde website met extra informatie over het vak. De herkansing zal ook bestaan uit twee gedeelten, die elk afzonderlijk of beide kunnen worden gedaan (binnen de 3 uur die voor de herkansing staat). Bij de herkansing kun je dus beide delen onafhankelijk herkansen.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets (de herkansing) te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Beschrijving:Dit vak betreft de theorie van modale logica en de toepassingen binnen artificiële intelligentie (AI). In het eerste deel komt de `klassieke' modale basistheorie gebaseerd op Kripke-modellen aan de orde. Enkele technische begrippen die behandeld worden: bisimulatie, filtratie, volledigheid, frames, correspondentie. In het tweede deel wordt veel nadruk gelegd op het modelleren van problemen die met kennis te maken hebben. Zo worden er varianten van kennis en geloof besproken die in de informatica, met name de AI, zijn ontwikkeld. Voorbeelden zijn `gedistribueerde kennis' en `common knowledge'. Ook wordt er ingegaan op de verschillen, en interacties, tussen kennis en geloof.
wijzigen?