Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Logica voor AI

Website:website met extra informatie
Vakcode:INFOLAI
Studiepunten:7.5 ECTS (=5.25 oude studiepunten)
Periode:periode 2 (week 46 t/m 5, d.w.z. 14-11-2005 t/m 3-2-2006; herkansing week 12)
Timeslot:A
Deelnemers:tot nu toe 87 inschrijvingen
Rooster:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
college          Jan Broersen
let: Jan van Eijck
   
werkcollege          Davide Grossi
Tom Kemper
Sander Bruggink
Bas Steunebrink
    
Inhoud:De leerdoelen van LAI zijn: het kennen van de syntax en begrijpen van de semantieken en motiveringen van verschillende modale logica's, het begrijpen en kunnen hanteren van concepten als (modale) `bewijsbaarheid' en `geldigheid', `frame', `correspondentie', de `modale systemen K, KD, KD4, S4 en S5', `bisimulatie', `volledigheid' via `Henkin constructie', `canoniek model', `common knowledge', `distributed knowledge', `gedistribueerde systemen', `kennis-geloof-interactie', `omniscience', `weak modal systems', `neighborhood semantics', `impossible worlds semantics', `model update', etc.
Literatuur:J.-J.Ch. Meyer en W. van der Hoek, Epistemic logic for AI and computer science, Cambridge Tracts in Theoretical Computer Science, No. 41 (1995) ISBN 052146014 (hardcover), ISBN 0521602807 (paperback).
Werkvorm:Deel 1: per week 4 uur hoorcollege en 4 uur werkcollege.
Deel 2: per week 4 uur hoorcollege, 2 uur werkcollege en 2 uur practicum.
Toetsvorm:Tentamen in twee delen. Het eerste deel (open boek) gaat over de basisbegrippen van de modale logica en de kennislogica en de toepassingen op voorbeelden zoals besproken op college (stof van de eerste 4 weken). Het tweede deel gaat over de theorie van het het updaten van epistemische modellen, en het programmeren van updates met behulp van de programmeertaal Haskell. Daarnaast zullen er in beide delen van het vak huiswerkopgaven (1 per week) worden uitgedeeld. Het gemiddelde van de cijfers van de huiswerkopgaves wordt voor 15% meegeteld in het cijfer voor de delen. Het totaalresultaat is het gemiddelde van de resultaten van de twee delen. Resultaten van tentamens worden bekendgemaakt op de bovengenoemde website met extra informatie over het vak. De herkansing zal ook bestaan uit twee gedeelten, die elk afzonderlijk of beide kunnen worden gedaan (binnen de 3 uur die voor de herkansing staat). Bij de herkansing kun je dus beide delen onafhankelijk herkansen.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen is ontbreken van ten hoogte 1 toetsactiviteit toegestaan.
Beschrijving:Dit vak betreft de theorie van modale logica en de toepassingen binnen artificiële intelligentie (AI). In het eerste deel komt de `klassieke' modale basistheorie gebaseerd op Kripke-modellen aan de orde en wordt de toepassing van modale technieken op het modelleren van kennis en geloof behandeld. Er worden varianten van kennis en geloof besproken die in de informatica, met name de AI, zijn ontwikkeld. In het tweede deel wordt ingegaan op recentere ontwikkelingen met betrekking tot het updaten van epistemische modellen. Op college en in de opgaven zullen verschillende voorbeelden in de functionele programmeertaal Haskell worden uitgeprogrammeerd.
wijzigen?