Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Logica voor AI

Website:website containing additional information
Course code:INFOLAI
Credits:7.5 ECTS (=5.25 old credit points)
Period:period 2 (week 47 through 5, i.e., 15-11-2004 through 4-2-2005; retake week 12)
Timeslot:A
Participants:up till now 75 subscriptions
Schedule:Dit is een oud rooster!
formgrouptimeweekroomteacher
lecture          Jan Broersen
phil: Lev Beklemishev
   
tutorial group 1        phil: Sander Bruggink
  
group 2        Geert Jonker
 
group 3        phil: Tom Kemper
  
group 4        Ron de Bruijn
 
Contents:Leerdoelen:
Kunnen omgaan met begrippen als: modale logica, volledigheid, Henkin-constructie, canoniek model, het modale systeem K, KD, KD4, S4 en S5, axiomatisering van deze systemen, afleidbaarheid, volledigheid, frame, correspondentie, bisimulatie en filtratie, de toepassing van modale logica op het modelleren van kennis (kennislogica), multi-modal S5, uitbreiding met Common Knowledge en Distributed Knowledge in S5, gedistribueerd systeem.
Vragen kunnen beantwoorden over de te behandelen casussen, waaronder `afleiding van het alternating bit-protocol' en `de modderige kinderen'.
Afleidingen kunnen maken in een standaard modale logica, een canoniek model kunnen construeren, volledigheid bewijzen. Modelleren van eenvoudige problemen waarin kennis belangrijk is.
Literature:J.-J.Ch. Meyer en W. van der Hoek, Epistemic logic for AI and computer science, Cambridge Tracts in Theoretical Computer Science, No. 41 (1995) ISBN 052146014 (hardcover), ISBN 0521602807 (paperback).
Course form:per week 4 uur hoorcollege en 4 uur werkcollege
Exam form:Tentamen in twee delen. Het eerste deel (gesloten boek) gaat over de (meta)theorie van modale logica. Het tweede deel (ook gesloten boek) gaat over de basis van kennislogica en toepassingen (stof van de eerste 3 weken). Het totaalresultaat is het gemiddelde van de resultaten van de twee delen. Elk deel heeft drie huiswerkopgaves, waarvan het gemiddelde voor 10% meetelt in het cijfer voor dat deel.
De resultaten van het tentamen (eerste en tweede deel gemiddeld) worden bekendgemaakt op de bovengenoemde website met extra informatie over het vak.
De herkansing zal ook bestaan uit twee gedeelten, die elk afzonderlijk of beide kunnen worden gedaan (binnen de 3 uur die voor de herkansing staat).
Minimum effort to qualify for 2nd chance exam:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen is ontbreken van ten hoogte 1 toetsactiviteit toegestaan.
Description:Dit vak betreft de theorie van modale logica en de toepassingen binnen artificiële intelligentie (AI). In het eerste deel komt de `klassieke' modale basistheorie gebaseerd op Kripke-modellen aan de orde. Enkele technische begrippen die behandeld worden: bisimulatie, filtratie, volledigheid, frames, correspondentie. In het tweede deel wordt veel nadruk gelegd op het modelleren van problemen die met kennis te maken hebben. Zo worden er varianten van kennis en geloof besproken die in de informatica, met name de AI, zijn ontwikkeld. Voorbeelden zijn `gedistribueerde kennis' en `common knowledge'. Ook wordt er ingegaan op de verschillen, en interacties, tussen kennis en geloof.
Inhoud:
  • syntax en semantiek van modale logica.
  • volledigheid via Henkin constructie.
  • bisimulatie, filtratie
  • modale logica (systeem K en KD): bewijsbaarheid en geldigheid.
  • modale epistemische logica (S4 en S5), modelleren eenvoudige problemen.
  • epistemische logica voor meerdere kenners: common knowledge, distributed knowledge, gedistribueerde systemen.
  • de interactie tussen kennis en geloof.
  • wijzigen?