Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Logica voor AI

Website:website containing additional information
Course code:INFOLAI
Credits:7.5 ECTS (=5.25 old credit points)
Period:period 2 (week 47 through 5, i.e., 17-11-2003 through 30-1-2004; retake week 9)
Participants:up till now 76 subscriptions
Schedule:Dit is een oud rooster!
formgrouptimeweekroomteacher
lecture          Jan Broersen
wbg:Lev Beklemishev
   
tutorial group 1        Geert Jonker
 
group 2        Edgar de Graaf
 
group 3        wbg:Sander Bruggink
  
group 4        wbg:Gido van der Star
  
Contents:Dit vak betreft de theorie van modale logica en de toepassingen binnen artificiële intelligentie (AI). In het eerste deel komt de meer algemene, `klassieke' modale basistheorie gebaseerd op Kripke-modellen aan de orde. Enkele technische begrippen die behandeld worden: bisimulatie, filtratie, volledigheid, frames, correspondentie. In het tweede deel wordt veel nadruk gelegd op het modelleren van problemen die met kennis te maken hebben. Zo worden er varianten van kennis en geloof besproken die in de informatica, met name de AI, zijn ontwikkeld. Voorbeelden zijn `gedistribueerde kennis' en `common knowledge'.
Literature:J.-J.Ch. Meyer en W. van der Hoek, Epistemic logic for AI and computer science, Cambridge Tracts in Theoretical Computer Science, No. 41 (1995) ISBN 052146014, en handout.
Course form:per week 4 uur hoorcollege en 4 uur werkcollege
Exam form:Tentamen in twee delen. Het eerste deel gaat over de (meta)theorie van modale logica. Het tweede deel (gesloten boek) gaat over de basis van kennislogica en toepassingen (stof van de eerste 3 weken). Het totaalresultaat is het gemiddelde van de resultaten van de twee delen.
De resultaten van het tentamen (eerste en tweede deel gemiddeld) worden bekendgemaakt op de bovengenoemde website met extra informatie over het vak.
De herkansing zal ook bestaan uit twee gedeelten, die elk afzonderlijk of beide tegelijk kunnen worden gedaan (binnen de 3 uur die voor de herkansing staat).
Minimum effort to qualify for 2nd chance exam:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen is ontbreken van ten hoogte 1 toetsactiviteit toegestaan.
Description:Aan de orde komt de `klassieke' modale basistheorie gebaseerd op Kripke-modellen. Enkele technische begrippen die aan de orde komen: bisimulatie, filtratie, volledigheid, frames, correspondentie. Vervolgens wordt ingegaan op een toepassing: epistemische logica. Er worden varianten van kennis en geloof besproken die in de informatica, met name de AI, zijn ontwikkeld, zoals gedistribueerde kennis en common knowledge. Veel nadruk wordt gelegd op het modelleren van kennis-problemen en de verandering ervan.
Doelen: Kennis: Modale logica, volledigheid, Henkin-constructie, canonieke modellen, de modale systemen K, KD, KD4, S4 en S5. Axioma's van deze systemen, afleidbaarheid, volledigheid, frames, correspondentie, bisimulaties en filtraties. Kennislogica: multi-modal S5, uitbreiding met Common Knowledge en Distributed Knowledge in S5. Gedistribueerde systemen. Casus: afleiding van het alternating bit-protocol, de modderige kinderen. Vaardigheden: Afleidingen kunnen maken in een standaard modale logica, een canoniek model kunnen construeren, volledigheid bewijzen. Modelleren van een eenvoudig probleem waarin kennis belangrijk is, met name het modelleren van een run in een gedistribueerd systeem.
Inhoud:
  • syntax en semantiek van modale logica.
  • volledigheid via Henkin constructie.
  • bisimulatie, filtratie
  • modale logica (systeem K en KD): bewijsbaarheid en geldigheid.
  • modale epistemische logica (S4 en S5), modelleren eenvoudige problemen.
  • epistemische logica voor meerdere kenners: common knowledge, distributed knowledge, gedistribueerde systemen.
wijzigen?