Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Softwareproject

Website:website met extra informatie
Vakcode:WISP
Studiepunten:11.43 ECTS (=8 oude studiepunten)
Periode:periode 4 (week 11 t/m 18, d.w.z. 11-3-2002 t/m 3-5-2002; herkansing week 33)
Deelnemers:tot nu toe 52 inschrijvingen
Rooster:Dit is een oud rooster!
vormgroeptijdweekzaaldocent
extra taak          Lex Bijlsma
 
project groep 1 ma 13-1411-18 BBL-570 Lex Bijlsma
 
do 13-1411-18 BBL-570
groep 3 ma 10-1111-18 BBL-573 Mark de Berg
 
do 13-1411-18 BBL-573
groep 4 ma 09-1111-18 BBL-472 Hans Bodlaender
 
do 13-1511-18 BBL-472
groep 7 ma 13-1511-18 BBL-572 Gerard Vreeswijk
 
do 13-1511-18 BBL-572
groep 8 ma 10.3011-18 BBL-569 Frank Dignum
 
do 09.3011-18 BBL-569
groep 9 di 11-1211-18 BBL-465 Hans Philippi
 
do 16-1711-18 BBL-465
groep 13 ma 09-1111-18 BBL-414 Remco Veltkamp
 
do 11-1311-18 BBL-414
Inhoud:In het softwareproject wordt door een team van studenten een systeem ontwikkeld voor een praktisch probleem van een (interne of externe) opdrachtgever. Het softwareproject leert studenten hoe theoretische kennis kan worden vertaald in een daadwerkelijke oplossing, welke problemen er kunnen optreden bij het in teamverband ontwikkelen van software, en hoe deze problemen aangepakt kunnen worden.
Literatuur:Geen
Werkvorm:Per groep zijn 3 vergaderuren per week ingeroosterd, waarvan 2 in aanwezigheid van de docent. Aanwezigheid bij de vergaderingen is verplicht. Verder is elke student verplicht een logboek bij te houden dat voor de begeleider en de andere teamleden toegankelijk is teneinde de overige verrichte inspanningen te documenteren. Gedurende het project zal de begeleider met elke deelnemer enige malen een functioneringsgesprek voeren. Tweemaal in de loop van het project (aan het begin en eind van periode 5) worden door de groepen presentaties verzorgd.
Toetsvorm:Individuele beoordeling door begeleidende docent. De beoordeling vindt plaats op grond van
  • het logboek,
  • de zichtbare constructieve bijdrage aan de voortgang van het project,
  • de bijdrage aan de concrete af te leveren producten,
  • de houding bij de vergaderingen,
  • de prestatie van de groep als geheel.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen is ontbreken van ten hoogte 1 toetsactiviteit toegestaan.
Beschrijving:Project in groepen van 10. Ieder team dient zichzelf grotendeels te organiseren onder begeleiding van een docent die daarbij behulpzaam is. Om de realiteitswaarde van het project te vergroten wordt een grote mate van zelfwerkzaamheid van de teams geëist. Men moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat:
  • er een projectorganisatie opgezet wordt met een verdeling taken en verantwoordelijkheden
  • er wordt overlegd en afgestemd met de opdrachtgever (probleemafbakening, goedkeuring oplossing, etc.)
  • op de juiste momenten de goede producten worden opgeleverd (planning, ontwerp, programmatuur, etc.)
  • er presentaties worden verzorgd over tussenresultaten.
wijzigen?