Department of Information and Computing Sciences

Departement Informatica Onderwijs
Bachelor Informatica Informatiekunde Kunstmatige intelligentie Master Computing Science Game&Media Technology Artifical Intelligence Business Informatics

Onderwijs Informatica en Informatiekunde

Vak-informatie Informatica en Informatiekunde

Practicum MTI

Te lang geleden voor docent- en roosterinformatie
Nota bene:Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2000/2001
Inhoud:Het doel van dit practicum is tweeledig: enerzijds dient het ter vergroting van de programmeervaardigheid in Java, anderzijds vormt het een kennismaking met het soort modelleer- en programmeerprobleem dat kenmerkend is voor de gekozen studierichting.
Literatuur:Kan veranderen!
Geen verplichte literatuur.
Werkvorm:Week 1: 2 uur hoorcollege voor alle studenten (over ontwerpen van klassen), 2 uur hoorcollege per studierichting (over de opdrachten), 4 uur begeleid practicum.

Week 2: 2 uur hoorcollege voor alle studenten (over codeerstijl), 4 uur begeleid practicum.

Week 3 t/m 7: 4 uur begeleid practicum. Optioneel, afhankelijk van behoefte, nog eenmaal een extra college over de opdracht.

Het practicum bestaat uit een of meer modelleer- en programmeeropdrachten. Er wordt een iteratief ontwerp- en constructieproces gehanteerd met verplichte feedback bij alle milestones.

Toetsvorm:Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de cijfers voor de opdrachten. De studenten wordt de optie geboden een gesprek over de beoordeling te hebben. De herkansing bestaat uit een variatie op de originele opdrachten.
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets:Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen is ontbreken van ten hoogte 1 toetsactiviteit toegestaan.
Beschrijving:Ten opzichte van Imperatief programmeren hebben de extra programmeervaardigheden die hier worden nagestreefd vooral betrekking op het verstandig verdelen van de programmacode over de verschillende klassen in een wat grotere applicatie. Criteria: cohesie, information hiding. Daarnaast wordt aandacht besteed aan leesbaarheid, organisatie en layout van de code.
wijzigen?